Britta Lund Nielsen

  • Bestyrelsesmedlem
  • Britta Lund Nielsen, bor i Odense.
    Ansvarlig for medlemssager.
    Uddannet socialrådgiver i 1981 og har siden arbejdet indenfor børn-og ungeområdet, arbejdet som familieplejekonsulent, og underviser på familieplejeuddannelsen. Igennem de sidste 20 år haft børn i døgnpleje og i aflastning.
    Bestyrelsen siden 2016