PUP uddannelse for plejefamilier Fyn
Tidspunkt: 19 februar, 2018 09:00
Sted: UC SYD, Vindegade 72.2sal, 5000 Odense
Arrangør: UCSyd og PLF

PUP - En uddannelse for plejefamilier på Fyn

Plejefamiliernes Landsforening har, med Professionshøjskolerne UC SYD, VIA og UCC, indgået et samarbejde for at styrke uddannelse af plejefamilier.

Samarbejdet betyder, at der udbydes én fælles, national uddannelse over hele landet med et uddannelsesbevis, der kvalitetsstempler på tværs af kommunegrænser.

Målgruppe

Uddannelsen er en del af AMU-tilbud og efter de regler for deltagelse i et AMU-kursus kræver for gratis deltagelse.
Det betyder enkelt, at alle der er faglærte eller ufaglærte deltager uden betaling. Øvrige skal betale for deltagelse i henhold til prisliste.

 

Uddannelsens faste moduler

Modul 1 Plejebarnet - 16 undervisningsdage
På dette modul får du grundlæggende viden, værktøjer og kompetencer til at mø-de og støtte det anbragte barn i dets identitetsdannelse og udvikling.
Uddannelsesmål: Arbejdet med udsatte og sårbare unge, Anbragte børns udvikling, Arbejdet med anbragte børns livshistorie, Introduktion til mentalisering

Modul 2 Plejefamiliens relationer og samarbejde - 15 undervisningsdage
På modul 2 har vi fokus på relationer og hvordan man kan træne sin egen relati-onskompetence. Du bliver klogere på dig selv og får redskaber til at skabe bedre relationer og samarbejde med dit plejebarn og samarbejdspartnere omkring pleje-barnet. Uddannelsesmål: Samspil og relationer i pædagogisk arbejde, Plejebarnets relation til plejefamili-ens børn, Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk, Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje.

Modul 3 Hjernen og kroppen - 17 undervisningsdage
På Modul 3 har arbejdes der med de nyeste teorier og tilgange til barnet ud fra en forståelse af hjernen og den sansemotoriske udvikling. 
Uddannelsesmål: Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde, Arbejdet med lavaffektive metoder – Low Arousal, Mennesker med udviklings og adfærdsforstyrrelser, Børns motorik, sansning og bevægelse

Praktiske info:

Sted: Professionshøjskolen UC SYD - Odense Vindegade 72 2.sal, 5000 Odense

Tilmeldingsfrist: 17. jan. 2018, på kviknummer: 561423PUP-M1-O2018

Datoer og tidspunkter for hele modulet undervisningsdage mandage:
kl. 09:00-15:10: 19.02.2018 , 26.02. 2018, 5.03.2018, 12.03.2018, 19.03.2018, 9.04.2018
kl. 09:00-14:33: 4.06.2018, 11.06.2018, 18.06.2018, 20.06.2018
kl. 09:00-13.56: 16.04.2018, 23.04.2018, 30.04.2018, 7.05.2018, 14.05.2018, 28.05.2018

Tilmelding:

Tilmelding via dette link til efteruddannelse.dk
Skriv i søgefeltet: kviknummer: 561423PUP-M1-O2018 

Tilmeldingsfrist: 17. jan. 2018

Hent folder her:  PUP 1 og PUP 2