Formandens beretning 2017

PLFs Generalforsamling 2017

PLF er en interesseorganisation for og af plejefamilier. Vores medlemstilgang i 2016 har været på 249 nye medlemmer. Dette er selvfølgelig brutto tilvæksten, der er også et frafald af medlemmer på ca. 100. Generelt har de medlemmer som har meldt sig ud gjort det fordi de ikke længere er plejefamilier. Vi kan derfor spore en vis tilfredshed og det er vi glade for. De 2 første måneder af 2017 har vi modtager 50 nye medlemmer, hvoraf de fleste er familiemedlem, det er vi også rigtig glade for.
PLF har arbejdet på en række hovedområder i 2016 og det er disse jeg som formand vil beskrive:

Netværk
PLF-bladet
Temadage – Kurser – Uddannelse
Sommerkursus
Plejebørnenes dag
Forkælelsesturen
Hjemmeside, sociale medier og kommunikation
Medlemstelefonen og medlemssager
Konferencer og møder
Folkemødet på Bornholm
Projekt Netværket
Samarbejdspartner
Politisk arbejde


Netværk
Netværk – er motoren i PLF. Vi har gennem det sidste år fået flere nye netværk bla. I Børkop, Guldborgsund, Langeland, Djursland, Nordfyn, Viborg og flere er på vej. Det er vi så glade for, gennem flere netværk kan vi dække Danmark bedre. Det er godt at møde andre ligesindede som sidder med de samme daglige problemer som én selv.

Man knytter venskaber og oplever, at man ikke er alene i verden med sine udfordringer. Derfor er det så givende, at man kan sparre med hinanden.
Jeg vil i den forbindelse gerne takke Marianne og Jannie som begge har gjort meget for de nyetablerede grupper. Jannie har fokuseret på de nye grupper og hjulpet med til at etablere grupperne og Marianne har sikret, at de mange gruppeopslag har været at finde på Mail, Facebook og hjemmesiden. Stor tak til Marianne og Jannie!

PLF-Bladet
Vores blad som sendes vederlagsfrit til alle medlemmer udkommer 4 gange om året og er efterhånden blevet en institution. PLF-bladet sendes til de politiske socialordfører og Socialudvalget samt til en række kommuner som abonnerer på bladet.

Jeg vil rette en stor tak til Hanne som er bladets primære drivkraft og idemager til bladets mange temaer. Jeg vil også takke vores sekretariats leder Eigil som står for opsætning, kontakt med trykker og udsendelse.

Marianne har valgt at drosle lidt ned på bladet til fordel for sit arbejde i Projekt Netværket og arbejdet som næstformand o.m.a.

Temadage – Kursusdage – Uddannelse
PLF har gennem mange år tilbudt kursusdage b. la. gennem VITA og FABU. Vi har også støttet lokale netværk økonomisk, så man kan arrangere en temadag ude i sit netværk. Eneste krav er, at det skal være et åbent arrangement for alle vores medlemmer.

Udover temadage og kursusdage har vi i bestyrelsen gerne ville kunne tilbyde uddannelses løsninger til vores medlemmer, som giver mulighed for at gå lidt mere i dybden.

Vi ved jo alle, at kommunerne sætter flere mere krævende og belastede børn i familiepleje. En døgninstitution koster nemt 1,2 millioner med alt inkluderet, en plejefamilie koster måske 350.000 kr. for samme service. Der er mange penge at spare og plejefamilierne bliver desværre sjældent tilbud mere undervisning end de 2 dage som er lovbestemt.

Der er en stor risiko for, at vores medlemmer brækker halsen på opgaver der er meget komplicerede. Derfor har vi indgået et samarbejde med University College Syddanmark om en række kurser som varer mellem 4 og 6 dage og hvor man ikke sidder 300 mennesker skulder ved skulder. Samarbejdet er støttet af Undervisningsministeriet og vi har lov til at dække hele landet.

Hvis det er en succes, så kan vi udvide til længere undervisningsforløb på f.eks. 40 timer eller mere. Det kræver blot, at vi kan samle over 20 personer i et givent område af landet.

Vi glæder os meget til at evaluere forløbet. Jeg vil gerne takke både Eigil som har stået for megen kommunikation med VITA og FABU samt Peter som har været med fra starten i dialogen med UC-Syd.

En dansk fond, Fairstart Fonden, startet af b.la. psykolog Niels Peter Rygaard, har i mange år udviklet uddannelsesprogrammer til plejefamilieorganisationer og døgninstitutionspersonale i 15 lande. Fonden udvikler bl.a. programmer for SOS Børnebyerne.

PLF har deltaget i kurser, hvor en dansk testudgave til plejefamilier er blevet afprøvet med stor succes.

Efter en henvendelse fra PLF er Fonden ved at udvikle en uddannelsespakke, der kan anvendes af danske kommuner.

Pakken indeholder en 60 timers onlineuddannelse for familieplejekonsulenter der kan tages på arbejdspladsen. I forløbet træner hver konsulent en gruppe plejefamilier ved hjælp af programmet.

Grupper af plejeforældre gennemgår via familieplejekonsulenten en all-round uddannelse i kvalitetsomsorg på 6 gange tre timer, med mulighed for op til 15 gange tre timer.

Sommerkursus

Sommerkursus 2016, blev igen en stor succes, igen i år var det Henrik, Annette og Merete som samlede trådene og fik det hele til at gå op! 1000 tak for den store indsats.

Plejebørnenes dag
Plejebørnenes dag, er en dag, hvor vi inviterede børn og deres forældre til en spændende dag i København.

Vi besøgte Christiansborg, hvor den siddende socialminister Karen Ellemann tog imod og viste rundt på borgen. Børnene fik desuden mulighed for at stille spørgsmål til ministeren.
Efter Christiansborg bød turen på sandwich og bådfart i havnen, her var arrangeret et møde med X-faktor stjerne Marcel Gbekle, der er ambassadør for Projekt Netværket. Vi sluttede af på museet ”Believe it or not”.

Forkælelsestur
Turen gik i år til Samsø, en super hyggelig tur for voksne. Turen blev arrangeret af Marianne og Eigil List og var så stor en succes, at man vil gentage turen i 2017. Mange tak for indsatsen Marianne og Eigil.

Hjemmeside, sociale medier og kommunikation
Vi har mange platforme som vi kommunikerer på. Telefonen bruges stadig flittigt, her er det jo den direkte kommunikation. Medlemmer kan ringe, vi ringer til politikere og kommuner samt mange andre interessenter. Aviser har vi primært brugt i konfliktsituationer og med stort held, både i Guldborgsund og Randers kommuner. Radio er typisk til interview, vi har været flere gange i bl.a. P4 i år. Vi har desuden været så heldige at være et par gange i TV2 News.

Vores hjemmeside administreres af vores sekretariats chef Eigil, det betyder, at vi har en unik mulighed for at opdatere hjemmesiden så den hele tiden er aktuel. Brugen af

Facebook er øget det sidste år. Det gælder ikke kun opslag af politisk karakter, men også brugen af Facebook som kanal til opslag for arrangementer og netværksmøder. Der er ingen tvivl om, at Facebook når flere brugere og plejefamilier i en travl hverdag end f.eks. mails og hjemmesider.

Jannie og Marianne er blandt andet ansvarlige for driften – tak!

Twitter er et andet socialt medie som jeg selv har arbejdet lidt med, vi har primært brugt det på Folkemødet, da det jo er et yndet medie for mange politikere.

Hvad bliver det næste? Vi holder os ajour.

Medlemstelefonen og Medlemssager
Det første halve år stod Gitte for medlemstelefonen – tak for det Gitte!
Efter Gitte forlod bestyrelsen, har vi omorganiseret medlemstelefonen.
Den går gennem Marianne, hvad Marianne ikke lige kan svare på sendes videre til Britta – hvis spørgsmålet handler om kommunale beslutninger, serviceloven etc. Britta har en gudsbenådet viden og erfaring – tak Britta!

Hvis det er interviews, politik eller andre medlemssager kan telefonen gå til mig.

Konferencer og møder:
Vi har deltaget i en lang række konferencer og møder, hvor vi har haft mulighed for at gøre vores sag gældende:

Børnekonferencen
Rifts konference
Socialstyrelsen
Møder med Guldborgsund
Møde i Randers
Foredrag i Socialtilsyn Nord
Møde med Socialtilsyn Syd
Dialogmøde med Rigsrevisionen
SL konferencen i Nyborg
Møde i følgegruppen Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
Folkemødet
Møder med UC-Syd
Møde med Hjørring kommune om ny vederlags model
Møde i følgegruppe om Overgrebspakken
Møde i følgegruppe om programmet med evidens på børne- og ungeområdet
Møde i Københavns Projekt: Det gode match
Møde med Socialminister Karen Ellemann
Folkemødet
Møde med den nye minister Mai Mercado 27. februar (Projekt Netværket)
Planlagt møde med ministeren april - det ser vi meget frem til
Møde med FADD
Møde med Tabuka
Møder med Børnehjælpsdagen
Styregruppemøder med Projekt Netværket
Planlægningsmøder om Folkemødet 2017

Hvis jeg skal tage et par eksempler ud, kan nævnes: Dialogmøde med Rigsrevisionen, Møde med Hjørring kommune, Guldborgsund og møde med ministeren.

Folkemødet på Bornholm
Det var første gang vi prøvede at deltage i Folkemødet. Det var en stor succes, vi mødte ministeren og en lang række interessenter, nogle som vi i dag har etableret et større samarbejde med. Den store politiske dialog, er svær at møde på Folkemødet, da de fleste politikere har meget tæt pakkede dage.

Vi håber, at 2017 vil give os mere politisk taletid.

Projekt Netværket
Jeg vil ikke omtale Netværket nærmere, da Marianne vil komme med en præsentation senere. Men vi er meget stolte af, at projektet nu er oppe at køre i 4 kommuner og vores samarbejde med Børnehjælpsdagen nu er veletableret. Vores projekt gør en forskel for de børn, unge og voksne der deltager. Vi lærer også meget selv om projektledelse og kommunikation.

Jeg tror, at noget af den læring som vi får gennem projektet, vil gøre det muligt at køre andre og måske flere projekter samtidig.

Samarbejdspartnere:
Sidste år var et af mine fokusområder at etablere nye og flere samarbejdspartnere. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får flere venner som vil i samme retning som os selv. Gennem samarbejder vil PLF fremstå stærkere og mere dynamisk.

Så sent som for 4 dage siden aftale jeg, at Tabuka og PLF skal indgå et strategisk samarbejde, så må vi se hvad det kan bringe. Andre samarbejdspartnere er FADD, Børnehjælpsdagen, Lær for Livet, Fairstart samt University College Syddanmark.

Det politiske arbejde
Man kan sige, at langt det meste arbejde omkring samarbejde, møder, konferencer, kommunikation og medlemssager har en politisk kant. Men vi har også nogle klare målsætninger, omgivelserne er hele tiden i bevægelse, så derfor får det også indflydelse på vores arbejde. Vi ønsker Lovunderstøttet ansættelse – Funktionærløn for plejefamilier – hvor svært kan det være?
Nej til negativ incitament, ja til stabil løn
Pension
Opsigelsesrettigheder som alle andre
At afvikle ferie med plejebarn/arbejde under ferie

Vi forsøger at påvirke de politiske beslutningstagere.
Vi skal ikke udskrige vores løn og ansættelseskrav, men sikre de anbragte børns rettigheder.
“Hvis de anbragte børn har det godt, så har plejefamilierne det også godt”

Af kommende møder af politisk karakter kan nævnes: Møde med Dan Holmgren kontor chef for kontoret for udsatte børn i Socialministeriet 20. marts.

Møde med Socialminister Mai Mercado 24. april.
Vi oplever, at antallet af medlemssager stiger, ikke så meget de personlige, men de generelle. Kommuner som skærer ind til benet og også gennem benet!
Vi kan nævne i flæng:
Randers, Vejle, Guldborgsund, Syddjurs, Helsingør…....

Vi har ansat en Socialrådgiver: Rebecha Fogde som kan hjælpe familier der har behov for en bisidder i den vanskelige dialog med kommunen. Rebecha arbejder på timebasis.

Målsætninger for fremtiden:
Vi ønsker at øge dialogen med politikere, embedsmænd, kommuner (den positive dialog) og med andre beslutningstagere.
Vi ønsker at øge samarbejdet med andre interesseorganisationer
Vi ønsker at tale de anbragte børns sag.
Vi ønsker at øge nærværet i medierne.
Vi ønsker projekter som kan løfte vores målsætninger som forening.
Vi ønsker gode ideer fra vores medlemmer

Vi er en demokratisk forening og interesseorganisation – derfor er det vores medlemmer, som er med til at sætte dagsorden. Vi kan se at medlemstallet stiger dramatisk – det er vi glade for, men det er også noget der fylder os med ydmyghed.

Jeg ønsker så meget effekt for pengene, derfor vil vi også hele tiden være nødt til at evaluere, hvad der virker og hvad der ikke har så stor effekt.

Vi mangler 2 ting tid og penge – vi kan kun gøre det vi kan nå som frivillige, det er et vilkår!

Tak for jeres tid.