Efteruddannelse af medlemmer i Plejefamiliernes Landsforening.

Kære medlemmer, PLF er stolt over at have været med til at udvikle en efteruddannelse til Plejefamilier. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet og University College Syd er projektansvarlig.

Normalt har vi tilbudt korte temadage som giver viden og eftertanke. Men plejefamilier bliver ofte kritiseret for ikke at have nok uddannelse. 
I PLF hører vi alt for tit om plejefamiliernes manglende uddannelse, hver gang andre problemer bliver italesat. 
Derfor er det dejligt, at vi nu kan præsentere en række længere kurser/uddannelser samt mulighed for meget mere, hvis vores medlemmer er interesserede. 
PLF sætter baren højere end hvad der er set tidligere.

De første kurser udbydes i Næstved, Skanderborg, Kolding og Esbjerg.

Kurserne løber over 3-6 dage og er delt så det skulle være muligt at hente børn etc., da vi er klar over plejefamiliernes tidsmæssige problemstillinger. I kan læse mere om uddannelserne i vedlagte folder og på vores hjemmeside.

Hvis I er mange nok (mindst 20 personer) kan vi sagtens lave kurserne i andre områder i Danmark. Hvis i er et lokalt netværk, så kontakt PLF og hør om muligheden.

Vi arbejder aktivt med UC Syd om at lave en decideret uddannelse som f.eks. kunne løbe over 40 uger, en dag om ugen eller 4 hele uger i streg.
Reglerne er de samme, kan vi stille med 20 medlemmer kan det arrangeres. Flere af de kurser som vi vil kunne udbyde sammen med UC Syd vil kunne matche uddannelsesbehov for kommunale plejefamilier og dermed styrke de enkelte familiers kompetence i forhold til behovet for uddannelse og forhandlingen med kommunerne.

PLF tager dialog med både KL og tilsynene her i foråret. Formand Thomas Vorre har møde med alle regionernes socialtilsyns chefer den 31. januar og vil bringe uddannelses spørgsmålet op i forhold til handleplaner og høje belastningsgrader.

Hvis I har ønske om et længere uddannelsesforløb, så kontakt PLF administration på admin@plejefamilierne.dk.

Vi glæder os til at høre om jeres erfaringer!