Praktiske oplysninger:

Herunder finder du svar på nogle af de spørgsmål du kunne have. Du er også velkommen til at sende dine spørgsmål til PLF på mail: admin@plejefamilierne.dk

Hvem kan deltage
Alle medlemmer af PLF kan deltage i disse uddannelsesdage.

Tilmelding:
Du læser folderen med de enkelte kurser, og finder så "kviknummre" som du skriver ned. Dette nummer skal du bruge i forbindelse med tilmeldingen. Tilmelding foregår via linket i venstre side.

Begrænsning?
Da uddannelsen fungerer som efteruddannelse for plejefamilier, med henblik på opgradering af faglig ekspertise, derfor stille undervisningsministeriet visse krav til deltagerne.
1. Du må ikke have en videregående uddannelse som pædagog eller andet social relateret videregående uddannelse.
undtagelse: Hvis du har fungeret som fuldtidsplejefamilie i de seneste 5 år er du undtaget for ovenstående og har fri adgang
2. Hvis du har en videregående uddannelse skal du kontakte PLF for at få besked om du kan deltage.

Får man uddannelsesbevis?
Ja, der udstedes et bevis på, at du her gennemgået efteruddannelse i henhold til det kursus du har tilmeldt dig.

Hvorfor skal I have mit personnummer?
Det er nødvendigt da uddannelsen er en del af et uddannelsesprogram støttet med midler fra Undervisningsministeriet.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i uddannelsen, hvis du opfylder betingelserne.
Opfylder du IKKE kravene med hensyn til din uddannelse er der mulighed for betaling til kurset. Spørg PLF.

Hvor lange er kurserne?
Det er alt afhængig af indholdet, men typisk foregår det over 4-6 hverdage fordelte og ligeså mange uger. Vi planlægger et længerevarende uddannelsesforløbn over 40 uger, men herom senere.

Er der mad på kurserne?
Nej det er selvforplejning, der er dog på enkelte af skolerne en kantine hvor du kan købe forplejning.
Du er selvfølgelig velkommen til selv at medbringe drikkevarer og mad til dagen. Øvrige steder skal du selv medbringe forplejning, hvis andet ikke er aftalt.


Transport er for egen regning.