Sommerkursus for plejefamilier
-arrangeret af PLF

PLF´s Sommerkursus er et efteruddannelsesprogram for plejefamilier, hvor voksne og børn deltager, og som af kommunerne kan anvendes til dels at opkvalificere deres plejefamilier, dels opfylde Servicelovens krav om årlige uddannelsesdage til plejefamilier

Formål

Formålet med Sommerkurset er, at plejefamilierne gennem faglige oplæg fra kapaciteter på børneområdet og ved kollegiale drøftelser med andre plejefamilier får højnet deres faglige niveau gennem relevant efteruddannelse.
Formålet er endvidere at gøre plejefamilierne stærkere, så de står bedre rustet og kan håndtere de mere og mere komplekse problemstillinger, kommunerne har brug for at plejefamilierne løfter, og samtidig overlever som plejefamilie.
Samtidig skal et parallelt program for de anbragte børn give dem nogle oplevelser sammen med andre børn i samme situa-tion som dem selv, og give dem muligheden for at opbygge personlige netværk.
Alt sammen organiseret, så plejefamilier og børn er af sted sammen og er i en vekselvirkning mellem opdelte aktiviteter og fælles aktiviteter.

Kursusform

Sommerkurset er et internatkursus og afholdes i naturskønne omgivelser i Aasum på Fyn.
Brydeland og Krogsgaard danner rammerne for indkvartering, undervisning, afslapning/hygge, masser af aktivitets tilbud og ”kollegialt samvær”.
Vi har Fyns bedste ”madmor” som fremtryller de mest vidunderlige retter. Alt så vidt muligt økologisk og hjemmelavet.

Programmet for de voksne er sammensat, så der i dagtimerne er faglig input og drøftelser og fra om eftermiddagen og til børnene skal i seng er fælles aktiviteter for børn og voksne.
Herefter er der ”voksentid” med kollegialt samvær kombineret med oplæg.

Der er udarbejdet et særligt progran for børnene, hvor der er masser af frisk luft, ture, oplevelser, leg, sang og musik, diverse aktiviteter og ikke mindst lækker og sund mad.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle plejefamilier, plejebørn og egne børn og er åbent for såvel medlemmer af PLF som ikke medlemmer.

Alle deltagere modtager kursusbevis på mail