ATP for plejefamilier

Vi blev 28/9 2022 kontaktet af en plejefamilie, som er ansat af Jammerbugt Kommune.

Plejefamilien havde på e-boks modtaget en skrivelse fra kommunen, hvor det fremgik, at kommunen ved årsskiftet stopper indbetalingen af ATP Livslang Pension.

Jammerbugt Kommune mener, at plejefamilier ikke er lønmodtagere, men derimod indgår i et kontraktforhold.

Jammerbugt Kommune henviser til en landsretsdom fra 2020 i forbindelse med en sag, der var anlagt af 3F, og som PLF ikke har været involveret i.

PLF kontaktede telefonisk KL samt ATP samme dag. D.  3/10 sendte vi skriftlig forspørgsel til ATP Livslang Pension.

PLF har modtaget svar 13/10 2022 som vi her deler samt er fremsendt til Jammerbugt Kommune.

“Tak for din henvendelse til ATP Livslang Pension. ATP har modtaget jeres henvendelse af 3. oktober 2022, hvor I spørger til vores syn på, hvorvidt plejefamilier er omfattet af ATP-ordningen.

Generelt kan ATP oplyse, at begrebet “lønmodtager” ikke er en fast og ensartet definition, som gælder på alle lovgivningsområder. Fortolkningen af begrebet “lønmodtager” skal derfor søges i lovgivningen på det enkelte retsområde.
Personkredsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fremgår af kapitel 2 i ATP-loven, jf. Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014).
Af ATP-lovens § 2 a, stk. 5, fremgår det, at personer, der modtager ydelser efter § 66 a i lov om social service, som omhandler plejefamilier, er omfattet af ATP-ordningen.
Det er således fastsat ved lov, at de pågældende er omfattet af ATP-ordningen, hvilket medfører, at kommunerne skal indberette og indbetale ATP-bidrag for plejefamilier.
Venlig hilsen/Kind regards
ATP Livslang Pension”