Nyt fra Jammerbugt Kommune

Nyt fra Jammerbugt Kommune

Nyt fra Jammerbugt Kommune: Vi har idag modtaget mail fra Jammerbugt Kommune, som vi her deler med jer. Vi har nu været lidt videre rundt i den juridiske verden og må konstatere, at vores vejledning fra tidligere ikke holder selv om plejefamilier ikke er i et...
Vores fag er det vilde vesten

Vores fag er det vilde vesten

Karen Hansen og hendes mand har været plejefamilie i snart 15 år. Hun skriver, at hun gerne vil blive gammel i faget, men ikke ved, om hun orker det med de urimelige arbejdsvilkår. Læs her Karen Hansen’s skrivelse samt svar, KL og Socialministeriet Karen Hansen...
De 3 p’er – kompleksiteten i dit arbejde som plejefamilie

De 3 p’er – kompleksiteten i dit arbejde som plejefamilie

Det er vigtigt for os plejeforældre at forstå, at vi skal kende grænsen mellem det private og det personlige og lære at navigere mellem vores faglighed og vores personlige involvering. Inden for det sociale område, som vi plejeforældre arbejder i, bliver arbejdet...
Hvad betyder det for forholdet, når ægtefælle også er kollega?

Hvad betyder det for forholdet, når ægtefælle også er kollega?

Kom til foredrag med socialpædagog Karin Torp. Foredraget vil sætte fokus på plejefamiliens rolle og trivsel, når ens hjem og person ofte er offentligt tilgængelig, og vi både er ægtefæller og kollegaer. Foredragene foregår på Sjælland, Fyn og i Jylland. Det første...