Børnene er de store tabere, når systemet svigter

Skrevet af PLF

november 18, 2022

PLF ville ønske, at kommunernes familieafdelinger var mere interesseret i en ordentlig behandling af plejefamilier og plejebørn og i at gøre det nemmere for plejefamilier at få hjælp til barnet eller dem selv.

Læs mere om kommunernes svigt

PLF ville ønske, at kommunernes familieafdelinger var mere interesseret i en ordentlig behandling af plejefamilier og plejebørn og i at gøre det nemmere for plejefamilier at få hjælp til barnet eller dem selv.

Alt for ofte oplever vi i PLF, at plejebørnene bliver svigtet af systemet – kommunerne.

I PLF er vi vidne til, at en del kommuner har opbygget en sagsbehandling og en kultur omkring anbringelsesområdet, som indikerer en høj grad af presset sagsbehandling. Det viser sig som ligegyldighed og magtsyge i anbringelsessager i plejefamilier.

Plejefamilier og plejebørn kan, uden at det har konsekvens for anbringende kommune, udsættes for trussel om at flytte barnet, når anbringende kommunes sagsbehandler oplever:

 • at plejeforældre er vanskelige at arbejde sammen med
 • at plejeforældre insisterer på terapi og behandling for plejebarnet
 • at plejefamilien er fagligt meget dygtige og derfor opleves som truende på socialrådgivernes faglighed
 • at plejefamilien insisterer på særlig supervision af en psykolog eller psykiater
 • at plejefamilien insisterer på at få hjælp i forhold til samvær med plejebarnets biologiske forældre
 • at plejefamilien ikke er villige til at gå ned i løn
 • at plejebørn opfatter deres plejefamilie som deres rigtige familie
 • at plejebarnet vil frasige sig samvær med sin biologiske familie

Plejebørn og plejeforældre bliver ikke hørt

Alt for ofte bliver børn flyttet fra den plejefamilie, de har levet mange år af deres liv i, uden faglig begrundelse og uden, at plejebørnene bliver hørt, eller uden at plejefamilien bliver hørt. Selv de kommuner, som har en meget stram sagsbehandling om anbringelse i plejefamilier, fremhæver mange gange, at de er glade for plejefamilier.

Alt for ofte har disse kommuner ingen interesse i at have fokus på, hvad der er bedst for mennesket (plejebarnet), som man burde have, når det handler om socialt arbejde. Deres ageren over for plejefamilier er præget af at vise, hvem der bestemmer, og hvem der har magten.

Vores faglige konsulenter er til mange møder, hvor de partsrepræsenterer plejefamilier. Konsulenterne melder tilbage til PLF’s bestyrelse, at der mange steder ikke er respekt og viden om vores fag, at plejebarnets anbringelse og liv i plejefamilien alt for hurtigt bliver genstand for de uoverensstemmelser, der kan være.

Rigtig mange plejeforældre vil gå meget langt for at beskytte deres plejebarn. Samtidig vil plejefamilien gøre alt for at undgå et sammenbrud i anbringelsen. PLF ser rigtig mange sager, hvor det mere handler om plejebarnet frem for plejefamiliens arbejdsvilkår.

Plejebørn trives bedre, hvis de får særlig støtte

PLF ville ønske, at kommunernes familieafdelinger var mere interesseret i en ordentlig behandling af plejefamilier og plejebørn og ville gøre det nemmere for plejefamilier at få hjælp til barnet eller dem selv.

For hvis vi kigger på VIVE’s rapport fra 2020, (VIVE står for “Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd”) konkluderes der, at plejebørn trives bedre og får en mere stabil anbringelse, hvis plejebørn og deres plejefamilier modtager særlig støtte.

I rapporten er der tale om:

 • supervision ved psykologer eller psykiatere
 • netværksstøtte til plejeforældre
 • specialundervisning og terapeutiske behandlingsforløb

I PLF arbejder vi for at have indflydelse på kommunernes dagsorden, for selv når Socialministeriet har store ambitioner med plejefamiliereformen, har alle kommuner et selvstyre, som gør det muligt for dem at agere efter deres egne regler.

Mange kommuner gør dette godt

Heldigvis gør dette billede sig kun gældende for 10 procent af kommunerne. Der er også mange kommuner, der gør det rigtigt godt, og når kommunerne gør det godt, har både plejefamilier og plejebørn det meget bedre.

Hvert eneste barn, som bliver flyttet uden fagligt grundlag fra deres plejefamilie, er et barn for meget i statistikken.

Alle myndigheder og politikere i hele landet bør have en enorm interesse i at beskytte de børn, der har oplevet så store svigt og overgreb gennem deres barndom.

Det burde være den største selvfølgelighed at støtte op om plejefamilien, så mange flere vil lykkes med at skabe en tryg og stabil barndom for et anbragt barn.

Igen en opfordring herfra: Kontakt din fagforening, inden en konflikt vokser sig stor. Få sparring og rådgivning eller få hjælp af vores dygtige, faglige konsulenter, som kan være part i din sag.

På vores hjemmeside kan du finde information om og mødedatoer for de forskellige netværksgrupper, som vi har i hele landet. Du kommer til siden her. https://plejefamilierne.dk/netvaerk/

Giv det et forsøg, hvis du ikke er medlem af en af vores netværksgrupper. Sammenhold og kollegafællesskab betyder mere, end du tror.