Fællesskab fra PLF

Er hjemgivelsen til barnets eller den unges bedste?

Vi har desværre set en del hjemgivelser her på det sidste, som kan give bekymring om, det er i barnets tarv. Vi ved det alle, at anbringelse sker med henblik på hjemgivelse, men alligevel rammer det os hårdt, når der er blevet truffet afgørelse om, at vores plejebarn...

Dit plejebarn har mulighed for at deltage i en EU-undersøgelse

PLF er blevet kontaktet af SOS Børnebyerne, som sammen med andre børnerettighedsorganisationer har offentliggjort en spørgeskemaundersøgelse til alle børn i EU mellem 10-18 år. Formålet er at give børn og unge en stemme.  SOS Børnebyerne har sammen med andre...

Det mentale og det fysiske skal have samme fokus

Alle anbragte børn bør gennemgå en sansemotorisk undersøgelse som en del af udredningen af deres trivsel/mistrivsel og udviklingsmuligheder, siger Anne Kaltoft Ohsten, familieterapeut og sanseintegrationsvejleder. Hun anbefaler en sansemotorisk udredning.  Kære...

Hvad mener PLF om Social- og boligministeriets kampagne for at få flere plejefamilier?

Hør vores gode bestyrelsesmedlem, Arne, der har lavet en lille film om, hvordan vi mener vi kan få endnu flere kollegaer - vi har I PLF et par juleønsker!