Familier fra PFL

Må kommunen undlade at erstatte forsømt betaling af for eksempel tøjpenge?

Her er 2 nye spørgsmål og svar på, hvad reglerne er for kommunen. Ud over eksemplet med tøjpenge så handler det om retten til at få udbetalt den 5. ferieuge. I PLF har vi fået henvendelser fra medlemmer, som efter gennemgang af deres lønsedler med fagforeningen...

Guide til at håndtere plejebørns rettigheder

Dit plejebarn har ret til omsorg og beskyttelse. Som plejeforældre...

Kontakt PLF hvis du oplever problemer i samarbejdet med Socialtilsynet

I PLF har vi en del henvendelser fra plejefamilier, som føler sig presset af Socialtilsynet. Det kan handle om driftstilsynet, hvor plejefamilien bliver vurderet på, om de opfylder kvalitetskriterierne af deres godkendelsestype, vurdering efter kvalitetsmodellen,...

Må kommunen bruge videoklip, som bliver optaget af biologiske forældre under samværet i dit hjem?

Her er 2 nye spørgsmål og svar på, hvad kommunen og tilsynet må. Det øvrige handler om plejebørns filmning af plejeforældre. Må kommunen bruge videoklip, som bliver optaget af biologiske forældre under samværet i dit hjem? Nej, det må kommunen ikke. At filme i dit...