Intergration & Socialpolitik fra PLF

Fup og fakta om gennemsnitsmodellen

Nogle kommuner bruger gennemsnitsmodellen til at sætte vederlagene ned for de ældre børn. Gennemsnitsmodellen blev første gang indført i 2008 af Århus Kommune. Hensigten med modellen er at sikre plejefamilier den samme honorering under hele anbringelsesperioden....

Barnets Lov – og det sorte hul i lovgivningen

Hvordan vil politikerne på Christiansborg sørge for, at kommunerne overholder lovgivningen og har barnets tav i fokus i alle deres afgørelser? Der tales meget om barnets og den unges retssikkerhed, og med Børnene Først og Barnets Lov menes det politiske niveau....

Hvad siger loven og Ankestyrelsen om hjemgivelser?

For os plejefamilier er kommunens afgørelse om hjemgivelse er ikke kun en følelsesmæssig svær situation at stå i. Der er også mange ting om proces og rettigheder, der er vigtigt at have styr på. Hvad siger Barnets Lov kapitel 11 om hjemgivelse? Der står, at...

Ingen børn bør flyttes fra plejefamilien på grund af økonomi

Med udgangspunkt i en aktuel sag på Sjælland har PLF skrevet til socialministeren om genforhandling af en kontrakt. Til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil Socialudvalget – Folketinget (må gerne offentliggøres) Kære social- og boligminister Pernille...