KL fra PLF

Hvad siger loven og Ankestyrelsen om hjemgivelser?

For os plejefamilier er kommunens afgørelse om hjemgivelse er ikke kun en følelsesmæssig svær situation at stå i. Der er også mange ting om proces og rettigheder, der er vigtigt at have styr på. Hvad siger Barnets Lov kapitel 11 om hjemgivelse? Der står, at...

Ingen børn bør flyttes fra plejefamilien på grund af økonomi

Med udgangspunkt i en aktuel sag på Sjælland har PLF skrevet til socialministeren om genforhandling af en kontrakt. Til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil Socialudvalget – Folketinget (må gerne offentliggøres) Kære social- og boligminister Pernille...

Er hjemgivelsen til barnets eller den unges bedste?

Vi har desværre set en del hjemgivelser her på det sidste, som kan give bekymring om, det er i barnets tarv. Vi ved det alle, at anbringelse sker med henblik på hjemgivelse, men alligevel rammer det os hårdt, når der er blevet truffet afgørelse om, at vores plejebarn...

Må kommunen hjemgive et plejebarn uden varsel?

Her er 2 nye spørgsmål og svar. Foruden spørgsmålet om hjemgivelse får du også svar på, om kommunen må flytte plejebarnets anbringelsessted, uden at forældremyndighedsindehaveren eller plejebarnet er blevet hørt?  Må kommunen hjemgive et plejebarn uden varsel?  Svar:...