Lovgivning fra PFL

Må kommunen undlade at erstatte forsømt betaling af for eksempel tøjpenge?

Her er 2 nye spørgsmål og svar på, hvad reglerne er for kommunen. Ud over eksemplet med tøjpenge så handler det om retten til at få udbetalt den 5. ferieuge. I PLF har vi fået henvendelser fra medlemmer, som efter gennemgang af deres lønsedler med fagforeningen...

Guide til at håndtere plejebørns rettigheder

Dit plejebarn har ret til omsorg og beskyttelse. Som plejeforældre...

Må kommunen bruge videoklip, som bliver optaget af biologiske forældre under samværet i dit hjem?

Her er 2 nye spørgsmål og svar på, hvad kommunen og tilsynet må. Det øvrige handler om plejebørns filmning af plejeforældre. Må kommunen bruge videoklip, som bliver optaget af biologiske forældre under samværet i dit hjem? Nej, det må kommunen ikke. At filme i dit...

Ny aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har den 16. marts indgået en aftale, der skal sikre, at børn på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder får den undervisning, de har krav på. Aftalen styrker kommunernes ansvar og skaber bedre rammer for tilsynet på...