Nyheder fra PFL

Skift af systemer

Med udgangen af maj måned, skifter vi til ny medlemsdatabase, regnskabsprogram samt Hjemmeside, ligesom vi vil anvende systemet SOFUS som dét program vi har medlemssager registreret i. Det giver en tryg og sikker håndtering. Grunden til dette er at vi med udgangen af...

KURSUS TILBUD / Understøttelse af pæd. praksis i arbejdet med flygtningebørn

Udannelsesforløbene er tilrettelagt med fokus på modtagelse af flygtningebørn fra Ukraine. Forløbene retter sig mod pædagogiske medarbejdere i henholdsvis dagpleje, daginstitutioner, SFO/Skole, plejefamilier, døgn-og opholdssteder m.fl. Læs mere her: Understøttelse af...

Må kommunen undlade at erstatte forsømt betaling af for eksempel tøjpenge?

Her er 2 nye spørgsmål og svar på, hvad reglerne er for kommunen. Ud over eksemplet med tøjpenge så handler det om retten til at få udbetalt den 5. ferieuge. I PLF har vi fået henvendelser fra medlemmer, som efter gennemgang af deres lønsedler med fagforeningen...

Guide til at håndtere plejebørns rettigheder

Dit plejebarn har ret til omsorg og beskyttelse. Som plejeforældre...

Elsker du at debattere, tale om dit fag, blive inspireret, få andre synspunkter på dit arbejde som plejeforældre så er...

læs mere