Rettigheder fra PLF

Generalforsamling 2022

Kære medlem Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Det er dejligt, at vi igen kan møde fysisk. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne fremsættes skriftligt og være foreningen i hænde sendes to uger før – dvs....

Netværksmøde Hedensted / Juelsminde

Så puster vi liv i Hedensted gruppen Med vores nye netværksansvarlig for denne gruppe. Det bliver tirsdag den 6/9 KL. 10.00-13.00. PLF betaler for kaffe og brød. Netværksansvarlig Jannie kruse deltager første gang, sammen med formanden Inge Neander. Ikke medlemmer er...

Ny viden om efterværn bekræfter plejeforældrenes kamp for en bedre overgang til voksenliv

2 nye analyser fra VIVE og Ankestyrelsen om hjælpen til anbragte unge i overgangen til voksenlivet bekræfter PLF’s bekymringer om en manglende indsats, viden og vilje i kommunerne, når plejebørn fylder 18. PLF opfordrer til helt at afskaffe efterværn. Analyserne er...

Må kommunen nægte at udbetale 5. ferieuge

Må kommunen planlægge din ferie? Må kommunen planlægge din ferie? Og må kommunen nægte at udbetale den 5. ferieuge? Hvis kommunen udbetaler den 5. ferie, må den så tilbageholde barnets feriebeløb? Det er 3 aktuelle spørgsmål om ferie, som du får svar på her. Se her,...