Uddannelse fra PFL

KURSUS TILBUD / Understøttelse af pæd. praksis i arbejdet med flygtningebørn

Udannelsesforløbene er tilrettelagt med fokus på modtagelse af flygtningebørn fra Ukraine. Forløbene retter sig mod pædagogiske medarbejdere i henholdsvis dagpleje, daginstitutioner, SFO/Skole, plejefamilier, døgn-og opholdssteder m.fl. Læs mere her: Understøttelse af...

Elsker du at debattere, tale om dit fag, blive inspireret, få andre synspunkter på dit arbejde som plejeforældre så er vores læseklub noget for dig. Læseklub og deltagerbevis Som noget nyt så tilbyder PLF nu at udstede bevis på at du aktiv tilegner dig viden. For at...

Køb ny bog ”Udviklende øjeblikke i plejefamilien” med rabat

Hvornår er der øjeblikke, der fungerer rigtig godt? Hvornår mangler disse øjeblikke? Og hvad skal der til for at skabe rammerne for et godt samspil mellem jer som plejefamilie og plejebarnet? Det giver en praksisnær ny bog svar på. Bogen er den første i en faglig...

En uddannelse for plejefamilier

Plejefamiliernes Landsforening samarbejder med Professionshøjskolerne UC SYD og VIA med at styrke uddannelse af plejefamilier. Professionshøjskolernes Uddannelse for Plejefamilier - PUP Ønsket er at give plejefamilier et uddannelsesforløb med særlige muligheder for...

Elsker du at debattere, tale om dit fag, blive inspireret, få andre synspunkter på dit arbejde som plejeforældre så er...