Vilkår fra PLF

Er hjemgivelsen til barnets eller den unges bedste?

Vi har desværre set en del hjemgivelser her på det sidste, som kan give bekymring om, det er i barnets tarv. Vi ved det alle, at anbringelse sker med henblik på hjemgivelse, men alligevel rammer det os hårdt, når der er blevet truffet afgørelse om, at vores plejebarn...

Må kommunen hjemgive et plejebarn uden varsel?

Her er 2 nye spørgsmål og svar. Foruden spørgsmålet om hjemgivelse får du også svar på, om kommunen må flytte plejebarnets anbringelsessted, uden at forældremyndighedsindehaveren eller plejebarnet er blevet hørt?  Må kommunen hjemgive et plejebarn uden varsel?  Svar:...

Hvad mener PLF om Social- og boligministeriets kampagne for at få flere plejefamilier?

Hør vores gode bestyrelsesmedlem, Arne, der har lavet en lille film om, hvordan vi mener vi kan få endnu flere kollegaer - vi har I PLF et par juleønsker!

År 2023 har været et godt og meget arbejdsrigt år i PLF

Der er sket meget i løbet af året. Her får I et overblik i punktform. Der er sket meget i PLF i løbet af 2023. Her får du et kort overblik: 432 nye medlemmer 25 udmeldelser 262 medlemssager i 43 kommuner 6 faglige konsulenter 1 advokat 15 frivillige mentorer...