Vilkår fra PLF

Flere gode råd til at håndtere seksuel krænkende adfærd

På grund af den store interesse i emnet har vi i redaktionen besluttet at skrive mere om emnet: Plejebarnets seksuel krænkende adfærd.   Artiklen handler om at få styrket vores viden om overgreb og seksuel krænkende adfærd og skærpe vores opmærksomhed på de...

Hvad skal vi i plejefamilien være opmærksom på med seksuel grænseoverskridende adfærd?

Her er nogle gode råd fra PLF til at forebygge og takle seksuel grænseoverskridende adfærd Børn og unge med seksuel grænseoverskridende adfærd udviser ofte i længere tid bekymrende signaler og tegn på adfærd.   Undersøgelser viser, at op mod en tredjedel af alle...

Hjerteskærende sag ryster plejefamiliernes fagforening: Nu må kommunerne stoppe med at fjerne plejebørn uden varsel

Plejefamilier boykotter en ny kommune, der har fjernet anbragt barn uden varsel (Clean cut), og hvor der er alvorlige mangler i sagsbehandlingen.

Tvangsbortadoption; Nødråb fra en plejemor

Nogle plejeforældre vælger at tage en nyfødt, som senere skal bortadopteres, i pleje. Det er en meget stor opgave. I nogle tilfælde er der samvær med de biologiske forældre. Der opstår ofte et tæt samarbejde. Tiden går, den lille baby er over 2 år. Plejefamilien har...