Vilkår fra PLF

Der skal være mere fokus på netværksplejefamilier

Her er et interview med Gitte, som er netværksplejemor for sine 2 børnebørn. Hun synes, det er en hård kamp i forhold til kommunen. Og hun efterlyser mere fokus på området, også fra PLF   Vera: Hej Gitte. Tak fordi du vil stille op til et interview med dig som...

Danmarks plejefamilier vil styrke kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår

Plejefamiliernes Landsforening, PLF, holder generalforsamling lørdag 9. marts på Næsbyhoved Skov i Odense, og her er de usikre løn- og arbejdsvilkår for plejefamilier på dagsordenen. Formand for Plejefamiliernes Landsforening Inge Neander peger på det paradoksale i,...

Er hjemgivelsen til barnets eller den unges bedste?

Vi har desværre set en del hjemgivelser her på det sidste, som kan give bekymring om, det er i barnets tarv. Vi ved det alle, at anbringelse sker med henblik på hjemgivelse, men alligevel rammer det os hårdt, når der er blevet truffet afgørelse om, at vores plejebarn...

Jeg er rasende over det svigt, vores tidligere plejebarn har følt

Hjemgivelser kan være en brutal affære. Vera fra PLF’s bestyrelse har interviewet plejeforældre, som har oplevet det. Interview med plejeforælder til et barn, der er hjemgivet efter mange år hos plejefamilien Vera: Hej, jeg er ved at lave et nyhedsbrev om hjemgivelser...