Dagpenge 2022 – spørgsmål til Min A-Kasse

Skrevet af PLF

januar 30, 2022

Med udgangspunkt i, at der har været 12 på hinanden følgende måneder, hvor man har haft samme honorering. Her tages der afsæt i rettigheder som fuldtidsmedlem i Min A-Kasse.

Spørgsmålet fra PLF går på, hvor mange vederlag der skal til at opnå dagpengeretten og højeste dagpengesats?

Vederlaget her i 2022 er 4.575 kr.(1)

Dagpengeret
Dagpengeret optjenens enten ved at opnå indkomstkravet eller beskæftigelseskravet. Optjeningsperioden er altid 3 år, dog højest tilbage til sidste gang man blev indplaceret. Det er kun indtægt og timer fra medlemsperioder, der kan bruges. Har man ikke en aktiv indplacering eller arbejde fra en tidligere indplacering, som ikke er mere end 3 år gammel, så er det indkomstkravet man skal opfylde.

Når man som I har en ukonttrollabel indtægt (der er ikke en naturlig sammenhæng mellem indtægt og arbejdstimer), vil indtægten blive omregnet til timer med valideringssatsen, hvis det er beskæftigelseskravet, der skal opfyldes. Da der er en naturlig sammenhæng mellem valideringssatsen og indkomstkravet (valideringssatsen er 1/1924 * indkomstkravet – svarende til at man med en indtægt på indkomstkravet ville opfylde beskæftigelseskravet) vil det ikke gøre forskel for jer om I opnår dagpengeretten på indkomst- eller beskæftigelseskravet.

Indkomstkravet er i 2022 på 246.924 kr. Det svarer til at man skal have 4,4977 normalvederlag i 12 måneder for at opfylde det og kunne få en dagpengeret her i 2022.

Højeste dagpengesats
Højeste dagpengesats er i 2022 på 19.351 kr./måned. Dagpengesatsen beregnes på baggrund af de 12 bedste måneder indenfor 24 måneder.

Man kan få op til 90 % af sin hidtidige månedlige indtægt efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Det vil sige, at man i 2022 skal have haft en indtægt på 23.370,17 kr./måned for at få højeste dagpengesats. Det svarer til 5,1082 normalvederlag.

Så for at oppebære højeste dagpengesats er det ikke nok med 5 vederlag. Derfor anbefaler PLF ikke anbringelser på 5 vederlag.