Hvem skal plejefamilierne arbejde sammen med?

 

PLF har gennem en årrække med stor bekymring oplevet de yderst mangelfulde arbejdsvilkår for et voksende antal af vores medlemmer.

Udfordringer, som bl.a. har medført, at flere og flere plejefamilier ikke længere ønsker at forblive ansat på plejefamilieområdet eller ikke finder interesse i at indgå i arbejdet som nye plejefamilier.

Derudover har vi set et stigende antal anbringelsessager, hvor børn og unge flyttes fra velfungerende plejeforhold og sågar sager, hvor dette foregår som et clean cut. Dvs. børn og unge, som rives op med rode uden mulighed for en overgang til de nye forhold eller efterfølgende en relevant kontakt til de tidligere omsorgspersoner.Endelig oplever vi, at enkelte kommuner har en så mangelfuld interesse i at forbedre anbringelses- og arbejdsforholdene, at vi har set os nødsaget til at kategorisere kommuner i rød, gul og grøn, hvor grøn er det forbilledlige samarbejde, gul har nogle få mangler, mens rød har adskillige fejl og mangler til skade for både anbragte børn og plejefamilierne.

 

Dette betyder for henholdsvis plejefamilier og kommuner at:

  • Grøn: PLF har ikke betænkeligheder i forhold til at plejefamilier indgår kontrakter med en grøn kommune. Vi kan sagtens have enkelte sager i en grøn kommune, men samarbejdet er dialogbaseret og bekymringsniveauet er lavt. Du skal som plejefamilie selvfølgelig, som altid, iagttage de almindelige vejledninger forud for samarbejde. Som eksempel kan nævnes, at kontrakt altid går forud før anbringelse af et barn, og at man kontakter PLF for sparring før en kontrakt indgås. I rådes altid til at henvende jer ved udfordringer, uanset kommunens farve da vores Aktion Boykot er baseret på erfaring og information fra så mange plejefamilier som muligt. Kontakt os hellere før end senere. Til de grønne kommuner skal der lyde en opfordring til fortsat at have fokus på det gode samarbejde. PLF vil rigtig gerne inviteres til videre dialog omkring dette.  

 

  • Gul: PLF vurderer, at der stadig godt kan indgås kontrakter med en gul kommune. Dette dog under stærkt skærpet opmærksomhed. I en gul kommune har vi som oftest en del sager, og der kan være en række forskellige forhold, der gør, at samarbejdet kan være udfordret. Det kan både være på selve anbringelsesområdet, men i særdeleshed på området som omhandler løn og ansættelse. I en gul kommune har i en del kollegaer, der er pressede, og der er risiko for, at det påvirker selve anbringelsen, men også jeres kollegaers arbejdsmiljø. Dette er alvorligt og PLF har derfor et skærpet fokus på de gule kommuner. Du bør ALTID som plejefamilie kontakte PLF forud for indgåelse af kontrakt. Du bør ALTID som plejefamilie indrapportere og søge hjælp til enhver uregelmæssighed i samarbejdet. Auktion Boykot er baseret på erfaring og information fra så mange plejefamilier som muligt. Kontakt os hellere før end senere. Til de gule kommuner skal der lyde en kraftig opfordring til, at intensiverer samarbejdet med PLF med henblik på, at I bliver understøttet i at forbedre plejefamilieområdet i jeres kommune, således at i kan blive en grøn kommune.

 

  • Rød: PLF har efter grundige og lange overvejelser taget det meget alvorlige skridt, at kategoriserer enkelte kommuner i rød. For plejefamilier betyder det, at PLF ikke kan anbefale nogen plejefamilier at indgå ny kontrakt med den pågældende kommune. I en rød kommune har i kollegaer, der har haft eller har meget alvorlige sager, sager som har vidtrækkende menneskelige konsekvenser. Det gør sig nærmest altid gældende, at der i en rød kommune også er stærkt forhøjet risiko for de anbragte børns retssikkerhed. Vælger et medlem i PLF alligevel, efter indførsel af boykot af en kommune, at indgå en kontrakt, så vil man ikke kunne få faglig støtte til dette. Vel og mærket en støtte, som man meget sandsynligt får brug for ved samarbejde med en rød kommune. En rød kommune er en kommune, som over en længere periode har udvist en meget alvorlig adfærd, og hvor det på trods af omfattende sagsbehandling fra PLF´s side ikke har været muligt at skabe en forandring. Vi anbefaler ALLE plejefamilier i en rød kommune at indrapportere alle bekymrende forhold til os. Til de røde kommuner skal der lyde en opfordring til nu at tage handling på denne meget alvorlige situation, som har stået på alt for længe og kontakte PLF for i fællesskab at udarbejde en handleplan, der på sigt kan bringe jer ud af vores boykot.