De 3 p’er – kompleksiteten i dit arbejde som plejefamilie

Skrevet af PLF

november 19, 2022

Det er vigtigt for os plejeforældre at forstå, at vi skal kende grænsen mellem det private og det personlige og lære at navigere mellem vores faglighed og vores personlige involvering.

Inden for det sociale område, som vi plejeforældre arbejder i, bliver arbejdet båret af de sociale relationer.

Derfor taler man om, at vi plejeforældre som fagpersoner, ligesom andre faggrupper i det sociale arbejde, altid agerer ud fra en “privat, personlig, og professionel” dimension. Her er så tale om den model, som kaldes for de 3 p’er.

Det er vigtigt for os plejeforældre at forstå, at vi i vores dagligdag bruger os selv som fagperson, og at vi bruger os selv personligt på en professionel måde, og vi skal kende grænsen mellem det private og det personlige og lære at navigere mellem vores faglighed og vores personlige involvering.

De 3 p’er

Forskellen mellem det private og det personlige ligger i, at vi med vores private del repræsenterer det, som vi har i vores psykiske bagage, vores opvækstbetingelser, oplevelser af fx modstand, traumer og vores succeser.

Den personlige del refererer til vores måde at agere på, vores fremtræden, som ses som vores personlighed af omverdenen.

At være professionel betyder, at vi er engagerede til at udføre et professionelt arbejde som plejeforældre.

Det betyder, at den, der skal hjælpes og støttes – vores plejebørn – må sættes i centrum, og vores private ”synsninger” og værdier skal kunne sættes til side og vores personlige ageren afstemmes med det arbejde, der skal gøres.

Men som plejeforælder skal du også være autentisk. Det vil sige, at din ageren og relation til plejebarnet er båret af at være troværdig, og at plejebarnet skal kunne mærke, at du er tro mod dig selv, at du har dig selv med. Det kræver en god portion selvindsigt og selvtillid.

Kompleksiteten i vores arbejde består i, at vores hjem er vores arbejdsplads, at vi skal arbejde og have fokus på plejebarnets tilknytning til plejefamilien, at plejebarnet føler sig velkommen og elsket, som et medlem i vores familie.

Vi skal agere i forhold til myndigheder

Vi skal også agere i forhold til myndigheder, kommunale ansatte og socialtilsynskonsulenter, som vurderer os på vores evne til at være professionelle og være autentiske i vores måde at være professionel på.

Vores private og personlige del vil altid være repræsentativ i vores måde at være professionelle på, og det kræver mod og dygtighed at kunne være i vores fag som plejeforældre, for vores arbejde er altid tæt på, og ingen af os går hjem efter et 8 timers arbejdsdag for at dyrke vores private liv.

Vores erfaringer i PLF er, jo mere du taler om din dagligdag med dine kollegaer, jo mere du reflekterer over din måde at handle på i en given situation, som vedrører dit plejebarn, jo mere bliver dit private, personlige og professionelle jeg integreret og bundet sammen.

Husk: Vi har netværksgrupper i hele landet, alle medlemmer kan være med:)

Til sidst: Et kæmpe skulderklap til os alle plejeforældre: Vi er skabt ud af et helt særligt stof for at kunne være i vores arbejde. Det kan vi være stolte af.