Befordring

Du får befordringsgodtgørelse for kørsel af plejebarnet i forbindelse med samvær med forældre, familie, netværk osv.

Endvidere betaler mange Kommuner kørselsgodtgørelse i forbindelse med din deltagelse i møder på Rådhuset, ekstern supervision og lignende.

 

Al anden kørsel betragter KL som en almindelig udgift ved plejebarnets forsørgelse og dermed dækket af kost og logi-beløbet. 

 

Befordring

Aftaler om befordringsgodtgørelse bør fastlægges i kontrakten ud fra kendskabet til de behov, plejebarnet har for fx kørsel til skole, behandling, besøg hos forældre og netværk eller særlige fritidsaktiviteter. 

 

Befordringsgodtgørelsen kan både være skattepligtig og fritaget for skat.