Efteruddannelse

Efteruddannelse

Det fremgår af serviceloven, at den anbringende kommune er forpligtet til at tilbyde efteruddannelse til plejefamilien (alle former for plejefamilier).

Ifølge familieplejebekendtgørelsen er plejefamilierne forpligtet til at deltage i efteruddannelsen og efteruddannelsen skal svare til mindst to hele kursusdage årligt.

Hvis flere kommuner træffer afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung i den samme plejefamilie, skal hver kommune som minimum sikre kommunens forholdsmæssige andel af de to årlige kursusdage.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at kommunen skal sikre, at kommunale familieplejere modtager yderligere (udover de to dage) efteruddannelse og supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang.