Supervision

Hvilke forpligtelser har den anbringe kommune?

Supervision

Den anbringende kommune forpligtet til at tilbyde fornøden supervision til både generelt og konkret godkendte plejefamilier og kommunale plejefamilier samt netværksfamilier.

Plejefamilierne er forpligtet til at deltage heri som kommunen tilbyder.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at supervision skal gives i  overensstemmelse med plejeopgavens omfang.