BØRN STATUS 2015-16

Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport ’Menneskerettigheder i Danmark, Status 2015-16’. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og giver anbefalinger til forbedring af menneskeretsbeskyttelsen i Danmark.