Kan plejefamilien klage?

Plejefamilien er ikke part i selve anbringelsessagen og skal derfor ikke høres eller have klageadgang med beslutningen i anbringelsessager

Et afslag på en generel godkendelse fra den godkendende kommune (den stedlige kommune) kan familien heller ikke indbringe for anden administrativ myndighed.

Tilsvarende gælder for fastsættelsen af honoreringen til plejefamilien, herunder regulering af vederlag ved ændring af plejeopgaven.