Plejefamilien, hvem og hvordan.

Hvem godkender en plejefamilie?

Det er et krav ifølge servicelovens § 142, stk. 1, at det er den kommune, hvori plejefamilien bor (den stedlige kommune), der godkender plejefamilien som generelt egnet.

 

Hvem fører tilsyn med plejefamilien?

Det er den kommune, der har godkendt plejefamilien og som også er den kommune, hvori plejefamilien bor (den stedlige kommune), der fører det generelle tilsyn med plejefamilien.

 

Hvem fører tilsyn med plejebarnet?

Den konkrete tilsynsforpligtelse vedrørende det enkelte barn eller den enkelte unge påhviler den anbringende kommune.

 

Hvad skal der til for at blive godkendt som plejefamilie?

For at blive plejefamilie kræves en generel godkendelse fra den kommune, som plejefamilien bor i (den stedlige kommune). Denne godkendelse indebærer en undersøgelse af familiens egnethed som plejefamilie. Dernæst en undersøgelse af plejefamiliens familiemæssige, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forhold. Familiens egne overvejelser omkring et kommende plejeforhold har også en central betydning for vurderingen af familien som potentiel plejefamilie.

 

Skal plejefamilien på kursus for at blive godkendt?

Det er et krav ifølge serviceloven, at den kommune, der godkender plejefamilien, skal sørge for, at plejefamilien i forbindelse med godkendelsen deltager i et kursus, som giver den fornødne information og viden om at være plejefamilie. Kurset skal som minimum have en varighed svarede til fire hele kursusdage. Kurset omfatter begge plejeforældre.

 

Kan plejefamilien få hjælp under plejeforholdet?

Der findes mange måder at hjælpe plejefamilien på. Den primære hjælp skal gives i kommunens løbende tilsyn og samarbejde med plejefamilien. Herudover kan plejefamilien få supervision, hvis der er behov for det. Og endelig kan kommunen give plejefamilien støtte og inspiration gennem etablering af netværk med andre plejefamilier.

 

Hvor mange børn kan en plejefamilie have i pleje?

Som udgangspunkt bør der ikke anbringes mere end fire børn i en plejefamilie. Dette kan dog fraviges ud fra en konkret vurdering. Der kan fx være tilfæde, hvor der allerede eksisterer en aflastningsordning for nogle plejebørn samtidig med, at der kommer fuldtidsplejebørn ind, eller der kan være tale om en søskendeflok.