G - dage

En familieplejer har som udgangspunkt krav på G-dage.

Krav på G-dage afhænger bl.a. af, om der mellem familieplejeren og kommunen er et lønmodtagerforhold. Hvis familieplejeren har en selvstændig plejevirksomhed registreret i CVR, har familieplejeren ikke krav på G-dage.

 

Se om betingelser for at have krav på G-dage i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 30. juni 2009 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).