Plejefamiliens honorering

Hvordan honoreres en plejefamilie?

Honoreringen af plejefamilien består af to dele:
1. Plejevederlag og
2. Ydelser til dækning af plejefamiliens omkostninger.

 

Hvad er et plejevederlag?

Et plejevederlag er beregningsgrundlaget for honoreringen af plejefamilier. Et plejevederlag er således det som plejefamilien honoreres med.

 

Hvor mange plejevederlag kan en plejefamilie få?

Der findes ikke i lovgivningen anvisninger, der omhandler fastsættelse af antallet af vederlag. I KL’s Familieplejehåndbog anbefales det, at der gives mellem 1 og 7 vederlag. Beslutningen om hvor mange plejevederlag en plejefamilie skal have afhænger af en række forhold, herunder

 • -  Barnets vanskeligheder og behov for støtte

 • -  Krav til samarbejdet med barnets forældre

 • -  Plejefamiliens opgaver i forbindelsen med anbringelsen

 • -  Plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer i forbindelse med at løse opgaverne med

  plejebarnet

 • -  Plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger

 • Hvor stort er et plejevederlag?

  1 gange plejevederlag pr. måned er kr. 4.152 (2017-niveau)
  En plejefamilie, der honoreres med 7 x plejevederlag får således kr. 29.064 pr. måned.

   

 • Er plejevederlaget skattepligtigt?

  Plejevederlaget er skattepligtig A-indkomst for den af plejeforældrene kontrakten er indgået med. Der betales også ATP og arbejdsmarkedsbidrag af plejevederlaget.

 • Hvilke udgifter kan plejefamilien få dækket?

 • Generelt gælder det, at plejefamiliens udgifter i forhold til plejebarnet skal dækkes i et omfang, så plejebarnet, så vidt det er muligt, ligestilles med plejefamiliens egne børn.

  Dog får plejefamilien hver måned dækket udgifter til kost og logi, herunder daglige fornødenheder. Herudover får barnet eller den unge dækket sine udgifter til beklædning og får samtidig lidt lommepenge.

Endelig kan plejefamilien i forbindelse med etablering af plejeforholdet få hjælp til etablering af barnets værelse, herunder seng, møbler osv.

Dækning af plejefamiliens udgifter i øvrigt afhænger af plejefamiliens sædvanlige adfærd, hvilket ofte kan være vanskeligt at fastlægge i eksakte beløb. Det kan fx være hjælp til gaver, afholdelse af fødselsdag, barnedåb etc., ferietilskud, cykel, befordring osv. osv.

 

Hvor meget får plejefamilien i kost og logi, herunder daglige fornødenheder?

Plejefamilien får (2017-niveau)
Pr. døgn pr. barn (under 10 år)
Pr. døgn pr. barn (over 10 år)
For 3. Og evt. 4. barn (uanset alder) dog pr. døgn

kr. 178 kr. 189 kr. 165

Hvor meget får plejebarnet til beklædning og lommepenge?

Lommepenge (2017-niveau)
Pr. uge pr. barn (0-10 år)
Pr. uge pr. barn (11-13 år)
Pr. uge pr. barn/ung (14-15 år) Pr. uge pr. barn/ung (16 og ældre)

Beklædning (2017-niveau)
Pr. uge pr. barn (0-10 år)
Pr. uge pr. barn (11-13 år)
Pr. uge pr. barn/ung (14-15 år) Pr. uge pr. barn/ung (16 og ældre)

kr. 30 kr. 63 kr. 128 kr. 257

kr. 109 kr. 128 kr. 149 kr. 164

 

Hvor meget kan plejefamilien få til hjælp til etablering?

Plejefamilien kan ud fra en konkret vurdering få op til kr. 9.546 (2017-niveau).

 

Er udgifter, der udbetales, skattefrie?

Som udgangspunkt er udgifterne, der udbetales skattefrie. Det vil sige udgifter til kost, logi, daglige fornødenheder, hjælp til etablering samt beklædning og lommepenge. For øvrige udgifter gælder det, at skattefrihed kun kan fås, hvis dækningen sker på baggrund af en regning. Det vil sige på baggrund af et eksternt udgiftsbilag, der dokumenterer, at familien har afholdt den konkr ete udgift.