Fastlæggelse af plejevederlagets størrelse

Fastlæggelse af plejevederlagets størrelse

Familieplejere har ikke en kollektiv overenskomst, og xxxxxxx Kommune aftaler derfor honorar med den enkelte.

Honoraret angives i vederlag per døgn og reguleres efter, hvilket arbejde plejefamilien forventes at have med barnet og den biologiske familie. Plejevederlagene er skattepligtige.

xxxxxxxx Kommunes vejledende skema, som fastlægger plejevederlaget til plejefamilier

Skemaet er baseret på det vejledende skema af Kommunernes Landsforening.

Barnets støttebehov Krav til plejefamilien

Vejledende honorering

Som børn er flest på samme alder: Behov for omsorg, forsørgelse og opdragelse. Uproblematisk kontakt til biologiske forældre.

Ingen specielle krav ud over, at barnet skal indgå
på linje med egne børn. Ikke nødvendigt at lægge 1 x normalt familiens dagligdag om, hverken erhvervsmæssigt vederlag eller socialt.

Har behov for ekstra støtte og stimulering, skal opretholde jævnlig kontakt med biologiske forældre, eller kontakten er problematisk.

Kræver større indsats end ovenfor, enten i forhold
til barnets behov eller samarbejdet med barnets 2 x normalt forældre. vederlag

En eller få almindelige Krav om en pædagogisk indsats i et omfang, der vil 3 x normalt belastningsindikatorer. kunne udfordre plejefamilien både familiemæssigt vederlag

og socialt

Flere almindelige belastningsindikatorer, der medfører omfattende omsorgs- og/eller opdragelsesbehov

Opgavens art gør det nødvendigt at indrette plejeforældrenes arbejde uden for hjemmet efter barnets behov.

4 x normalt vederlag

Mange af de almindelige forekommende belastningsindikatorer, der fordrer socialpædagogisk indsats af adfærdsregulerende karakter.

Opgavens art kræver socialpædagogisk indsats,
der dels kræver en vis erfaring, dels at 5 x normalt plejeforældrenes samlede beskæftigelse højst må vederlag udgøre 11⁄2 fuldtidsstilling.

Opgavens art kræver behandling og nødvendiggør,
En eller få alvorlige at en af plejeforældrene skal have opgaven som 6 x normalt

belastningsindikatorer. hovedbeskæftigelse. Der kan stilles krav om vederlag erfaring på området og/eller en faglig relevant

baggrund.

Flere alvorlige belastningsindikatorer eller af større sværhedsgrad.

Der er tale om svære følelsesmæssige, adfærds- og/eller sociale problemer, der kræver behandling

Opgaven kræver relevant faglig baggrund og er så omfattende, at plejeforældrenes samlede beskæftigelse ud over plejearbejdet højst må udgøre én fuldtidsstilling

7 x normalt vederlag

Belastningsindikatorer

Almindelige belastningsindikatorer er for eksempel:

  • faglige eller sociale problemer i skolen

  • ikke social alderssvarende udvikling

  • søvnproblemer eller mareridt

  • motorisk udvikling, der ikke er alderssvarende

  • angstsymptomer