Tidligere anbragte og uddannelsessystemet

Analyserne viser, at tidligere anbragte har anderledes uddannelsesforløb end deres ikke-anbragte jævnaldrende. Som 18-årige står relativt flere af de tidligere anbragte helt uden for uddannelsessystemet eller halter bagefter deres jævnaldrende, idet de endnu ikke har færdiggjort deres grundskoleuddannelse. De tidligere anbragte, der afslutter folkeskolens afgangseksamen, har endvidere et signifikant lavere karaktergennemsnit i dansk og matematik. De har også flere skoleskift i udskolingen (7.-9.-klasse) – både i løbet af skoleåret, og mellem den almindelige folkeskole og forskellige specialtilbud.Klik på foto