Persondateloven - Tavhedspligten

Tavshedspligten er en paragraf i Forvaltningsloven, der sikrer borgerens rettigheder.  Lovgivningen om tavshedspligt og udveksling af oplysninger skal sikre, at I som plejefamilie og andre i offentlig tjeneste kun udveksler fortrolige oplysninger om barnet/den unge og deres familie, når det er tilladt ifølge Forvaltningsloven og relevant for barnets/den unges sag. (Klik på foto)