Ankestyrelsen skal undersøge kvalitet af handleplaner

Ankestyrelsen skal undersøge kvalitet af handleplaner

Ombudsmanden har spurgt, om Socialministeriet vil sikre bedre handleplaner for anbragte børn og unge. Socialministeriet sender opgaven videre til Ankestyrelsen

Efter tilsynsbesøg på døgninstitutioner for anbragte børn har ombudsmanden undersøgt 26 sager om handleplaner, hvoraf 20 gav anledning til kritik. Derfor spurgte ombudsmanden i maj 2017 Børne- og Socialministeriet, om resultatet gav ministeriet anledning til at foretage sig noget. 

I sit høringssvar af 13. december 2017 skriver ministeriet, at ministeriet på baggrund af ombudsmandens sager har bedt Ankestyrelsen om at foretage en undersøgelse af kommunernes arbejde med at sikre kvalitet i indsatsen for anbragte børn og unge med specifikt fokus på handleplaner. Dertil kommer, at kommuner med gennemgående problemer i forhold til arbejdet med handleplaner vil få tilbud om et besøg af Ankestyrelsens læringsteam. 

Det fremgår også, at ministeriet har bedt Socialstyrelsen om at gå i dialog med de fem socialtilsyn for at belyse, i hvilket omfang anbringelsesstederne får udleveret relevante dele af handleplanen. 

Endelig fremgår det, at ministeriet har drøftelser med KL, så det sikres, at der også fra KL’s side er løbende fokus på at sikre, at reglerne vedrørende handleplaner overholdes. 

- Det er godt nyt for de anbragte børn, at myndighederne nu vil sætte yderligere fokus på handleplaner. Det er nemlig meget vigtigt, at kommunerne udarbejder handleplaner for anbragte børn, og at anbringelsesstederne kender de relevante dele af handleplanerne, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmandens Børnekontor vil også fremover være opmærksom på, om kommunerne har styr på handleplaner for anbragte børn, oplyser Ombudsmanden i en pressemeddelelse.