Omsorgssvigt skader hjernen

Manglende omsorg har konsekvenser for udviklingen af børn hjerner