Referat Generalforsamling
Tidspunkt: 22 juni, 2021

Mandag den 21. juni 2021 kl. 11.30 -14.30

Kl. 10.30-11.30 brunch

På grund af corona afholder vi i år generalforsamlingen både fysisk og online. Hele generalforsamlingen sendes også online, link udsendes til alle medlemmer inden mødet.
Der vil kunne foretages både afstemninger og komme med indlæg online.

Generalforsamlingen afholdes:

Serviceforbundet
Ramsingsvej 30
2500 Valby

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent: Anders Dupont Dall blev valgt. Anders konstaterede at alle formalia vedrørende afholdelsen af GF er overholdt.
 2. Valg af stemmetællere og referent: Referent Vera Perino. Stemmetællere: Hanne Dahl Nielsen og Susanne Praefke
 3. Vedtagelse af forretningsorden: ingen indsigelser, forretningsorden er vedtaget.
 4. Formandens beretning: bliver vedlagt referatet, der er ingen indvendinger, beretningen er godtaget.
 5. Godkendelse af foreningens regnskab: ingen spørgsmål til regnskab – regnskab er godkendt
 6. Fastsættelse af foreningens kontingent: Fuldtid-medlemskab – fra 460-490kr, deltid fra 257-297 kr., mini ingen ændring, interesse fra 81-130, passiv/partner 55 (plus 39 for fritids/ulykkeforsikring) Ingen kommentar – ændringer af kontingentet godkendt
 1. Fastsættelse af formandens-, næstformandens- og bestyrelses- medlemmernes honorar: Enstemmig godkendt.
 1. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kommende års budget (2021):Budgettet er vedtaget
 1. Ændringerne i vedtægterne: gennemgang af vedtægterne og ændringerne og løbende drøftelse/ kommentar. Ændringsforslag i ændringsforslag under §3 punkt a: Ændring fra forretningsudvalg til bestyrelsen kan ved almindelig beslutning vælge at opdele medlemskredsen ud fra nærmere angivende kriterier.
 • 6 f: ændring tilbagetages – tilbage til den oprindelige tekst. Formanden forstår foreningens daglige ledelse. At arbejde for overenskomst er ønsket fremrykket som vigtigste punkt i vedtægterne.

Ændringsforslag i vedtægterne er godkendt.

 1. Indstilling: 4 repræsentanter fra PLF’s bestyrelse deltager i serviceforbundets kongres: godkendt
 2. Foreningens stilling til principielle spørgsmål på børne- og unge-området, samt foreningens fremtidige virke: fokus vil blive: plejefamilie reformen, Grænsesagen, nye medlemmer, efteruddannelse af socialrådgiver/ opdateringen af uddannelsen, ønsker om formandens fokus i fremtiden, nye projekt Standart kontrakt til plejefamilier, kredse i PLF, skattemæssige forholdt i forholdt til omkostninger ( fx tøj)
  Længere drøftelse om overenskomstkrav – strejke, hvilke midler kan bruges i PLF til at få bedre arbejdsvilkår. A- typiske forhold for ansættelse som fx private bosteder – skal vi åbne op for andre faggrupper.
 1. Indkomne spørgsmål og forslag: Leif Pedersen: støttemedlemsskab for ikke plejefamilier. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
 1. Valg i henhold til vedtægter:
  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:  
  På valg er:  
  Marianne List, modtager ikke genvalg
  Per Rimmer-Kvalvig, modtager ikke genvalg 
  Peter Sørensen, modtager ikke genvalg
  Carsten Kvist Jensen, modtager ikke genvalg
  Vera Perino ønsker genvalg

Kandidater der stiller op:

Vera Perino:

Morten von Enoch:

Dorthe Mortensen:

Arne Lund Mortensen:

Jacob Danholt Hansen:

Birgitte Lund Andersen:

 

Valgt til bestyrelsen:

Jacob Danholt Hansen: 27 stemmer – 2 år

Birgitte Lund Andersen: 26 stemmer – 2 år

Morten von Enoch: 25 stemmer – 2 år

Vera Perino: 23 stemmer – 2 år

Arne Lund Mortensen: 20 stemmer – 2 år

 

Valg af 3 suppleanter: 

Dorthe Mortensen: 16 stemmer – 1. suppleant

Thomas Alexandersen: 2. suppleant

 

Valg af revisor: 

På valg er: Claus Larn: er valgt

Valg af revisorsuppleant:  

På valg er Lars Ritz: er valgt

 1. Ønske om at regnskab og budget udsendes inden GF, så man har mulighed for at sættes sig ind i det.

Kan godtages til næste GF.