Hvornår er man fuldtidsmedlem?
Tidspunkt: 24 marts, 2021

Der er en række forskellige kontingentkategorier i PLF. Hvilken kategori, du hører til, afhænger blandt andet af antallet af vederlag. Bemærk, at der er kommet 2 nye muligheder for medlemskab. Her får du et overblik.

PLF har ændret lidt i kategorierne for medlemskab, så de i højere grad afspejler den aktuelle virkelighed. Desuden er der tilføjet to nye muligheder: Passivt medlemskab og Partner medlemskab.

Her får du et overblik over kontingentkategorierne, og hvad de dækker.

Fuldtidsmedlemskab i PLF: 

+ 5 vederlag samlet 

PLF hjælper med problemer, der relaterer til arbejdet som plejefamilie. Hjælpen gælder som udgangspunkt kun til den person, der står på kontrakt som kontraktholder. 
Det kan f.eks. være gennemlæsning af kontrakter, bisidder i nødvendigt omfang, hjælp fra interne socialrådgivere, gennemgang af børnesager. 

Månedligt nyhedsbrev.

Ydelser fra Serviceforbundet: Advokathjælp og hjælp fra socialrådgiver i sager om sygdom og arbejdsskader. 

Kontingent pr. måned: 460 kroner

Deltidsmedlemskab i PLF:

Samlet vederlag plejefamilie med maks. 4 vederlag samlet

PLF hjælper med problemer, der relaterer til arbejdet som plejefamilie. Hjælpen gælder som udgangspunkt kun til den person, der står på kontrakt som kontraktholder. 
Det kan f.eks. være gennemlæsning af kontrakter, bisidder i nødvendigt omfang, hjælp fra interne socialrådgivere, gennemgang af børnesager. 

Månedligt nyhedsbrev.

Ydelser fra Serviceforbundet: Advokathjælp og hjælp fra socialrådgiver i sager om sygdom og arbejdsskader. 

Kontingent pr. måned: 257 kroner

Mini medlemskab i PLF:

Dette medlemskab er til netværksfamilier og aflastningsfamilier. Minimedlemskab er primært for familier med 0-2 vederlag samlet.  

Bemærk, at den samlede indtjening ikke må overstige, hvad der svarer til 2 gange vederlag i alt. Hvis man arbejder som professionel aflastningsfamilie, kan man ikke være minimedlem. Det samme gælder netværksfamilier, der modtager fuld betaling via enten kommunal aflønning eller lønkompensation, der svarer til 4 eller flere vederlag. I det tilfælde skal der betales fuldt fagforeningskontingent.   
PLF hjælper med problemer, der relaterer til arbejdet som plejefamilie. Hjælpen gælder som udgangspunkt kun til den person, der står på kontrakt som kontraktholder. 
Det kan f.eks. være gennemlæsning af kontrakter, bisidder i nødvendigt omfang, hjælp fra interne socialrådgivere, gennemgang af børnesager. 

Månedligt nyhedsbrev.

Ydelser fra Serviceforbundet: Advokathjælp og hjælp fra socialrådgiver i sager om sygdom og arbejdsskader. 

Kontingent pr. måned: 122 kroner

Interessemedlemskab i PLF                            

Støttemedlemskab i PLP. Det giver ingen fagforeningens-rettigheder.  
Man er med på maillisten til nyhedsbreve fra PLF. 
Man kan som udgangspunkt deltage i PLF generalforsamlinger og deltage i lokale netværksarrangementer.  

Kontingent pr. måned: 81 kroner

Der er kommet to nye medlemskategorier til

Indmeldelse til Passivt medlemskab og Partner medlemskab kan kun ske telefonisk på 24 25 90 07.

Passivt medlemskab

Er beregnet til dem, der er på vej til at blive plejefamilie, men endnu ikke har fået deres første kontrakt.

Som passivt medlem bliver du medlem i Plejefamiliernes Landsforening og vil dermed have stort set samme muligheder som et fuldgyldigt fagforeningsmedlem.

Du får hjælp til din første kontrakt, telefonisk vejledning til dine spørgsmål om dit nye arbejde som plejefamilie, gruppelivsforsikring, Plus kort mm.

Der er dog ikke mulighed for juridisk hjælp samt bisidderhjælp via Serviceforbundet.

Partner medlemskab

Er beregnet til dem, der er partner til et aktivt medlem i PLF, men ikke selv har kontrakt.

Som partner medlem bliver du medlem i Plejefamiliernes Landsforening. Du vil som partner medlem ikke opnå fagforeningshjælp fra PLF eller Serviceforbundet.

Vi hjælper dog gerne med telefonisk vejledning til dine spørgsmål. Du kan deltage i sociale arrangementer og generalforsamlinger. Og du får gruppelivsforsikring og Pluskort.