PLF SommerKursus 2018
Tidspunkt: 02 juli, 2018 13:00
Sted: Sct. Knudsborg, Bro Strand, Lille Brogaardsvej 12, 5464 Brenderup
Arrangør: PLF og arbejdsgruppen

PLF Sommerkursus 2018

Igen i år har Plejefamiliernes Landsforening glæden af at kunne tilbyde vore medlemmer et spændende og lærerigt sommerkursus.
Sommerkursus for plejeforældre, plejebørn og plejefamiliens egne børn.

Sommerkurset afholdes i uge 27, fra mandag den 2. juli - fredag den 6. juli.

Bemærk, nyt kursussted for PLF sommerkursus:

Sct. Knudsborg, Bro Strand, Lille Brogaardsvej 12, 5464 Brenderup

PLF’s sommerkursus er et efteruddannelsesprogram for plejefamilier, hvor både voksne og børn deltager, og som af kommunerne kan anvendes til dels at opkvalificere deres plejefamilier, dels opfylde Servicelovens krav om årlige uddannelsesdage til plejefamilierne.

Formål

Formålet med Sommerkurset er, at plejefamilierne gennem faglige oplæg fra kapaciteter på børneområdet og ved kollegiale drøftelser med andre plejefamilier får højnet deres faglige niveau gennem relevant efteruddannelse. 

Formålet er endvidere at gøre plejefamilierne stærkere, så de står bedre rustet og kan håndtere de mere og mere komplekse problemstillinger, kommunerne har brug for at plejefamilierne løfter, og samtidig overleve som familie.

Samtidig skal et parallelt program for de anbragte børn give dem nogle gode oplevelser sammen med andre børn i samme livssituation som dem selv og give dem muligheden for at opbygge personlige netværk, samt modtage programlagt undervisning.

Alt sammen organiseret, så plejefamilier og børn er af sted sammen og er i en vekselvirkning mellem opdelte aktiviteter og fælles aktiviteter.

Vi anbefaler man søger sin kommune om betaling/tilskud i sommerkurset.

Alle, som deltager i hele kursusforløbet får naturligvis kursusbevis.

Vi glæder os til at være sammen med jer.

Priser: Voksne kr. 2.500,00
             Børn     kr. 2.500,00


Med mange hilsner fra

Plejefamiliernes Landsforening

Merete Bjørck