Generalforsaming 2019
Tidspunkt: 09 marts, 2019 10:00
Sted: Fredericia Idrætscenter Vestre Ringvej 100 7000 Fredericia

Tilmelding i bunden af siden

Til PLF’s medlemmer

Generalforsamling 2019
Lørdag den 9. marts 2019 kl. 10.00 – 16.30

Fredericia Idrætscenter
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia

Dagsorden

 1. 1. Valg af dirigent.
 2. 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. 3. Formandens beretning om foreningens virke det forløbne år.
 4. 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 5. 5. Foreningens stilling til principielle spørgsmål samt foreningens fremtidige virke.
 6. 6. Vedtægtsændringer.
 7. 7. Projekt netværket
 8. 8. Indkomne spørgsmål og forslag samt bestyrelsens forslag.
 9. 9. Valg i henhold til vedtægterMarianne List, Peter Sørensen og Per Rimmer-Kvalvig (alle modtager genvalg)
 10. 10. 1 suppleant for 2 år, Pia Denise Hansen (modtager genvalg)
 11. 11. valg af revisor og revisorsuppleant, på valg errevisor, Elin Grauslund Hansen 
        
  revisorsuppleant, 
 12. 12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, i henhold til vedtægternes § 5, litra i, fremsættes skriftligt og være foreningen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

HUSK Tilmelding til generalforsamlingen på 
www.plejefamilierne.dk

nb.: Opdatering af dagens program udsendes lidt senere