Ekstraordinær generalforsamling 2019
Tidspunkt: 22 juni, 2019 11:00
Sted: Fjelsted Skovkro

Tilmelding i bunden af siden

Til PLF’s medlemmer
Der afholdes
Ekstraordinær Generalforsamling
Lørdag den 22. juni 2019 kl. 11.00 – 15.00

på Fjelsted Skovkro,

Til PLF’s medlemmer,

Der afholdes Ekstraordinær Generalforsamling Lørdag den 22. juni 2019 kl. 11.00 – 15.00
Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller og referent.
3. Vedtagelse af forretningsorden.
4. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af foreningens kontingent.
7. Fastsættelse af honorarer.
8. Godkendelse af næste års budget.
9. Bestyrelsens tanker omkring foreningens fremtidige virke.
10. Evt. valg i henhold til vedtægterne.
11. eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, i henhold til vedtægternes § 5, litra i, fremsættes skriftligt og være foreningen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
HUSK Tilmelding til generalforsamlingen på www.plejefamilierne.dk

Som gæster til den ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen Indbudt formanden for Serviceforbundet, John Nielsen, og direktør for Min A-Kasse, Kim Serup. De vil kl. 1100, som opstart til vores generalforsamling, introducere Serviceforbundet og Min A-kasse.
Samtidig vil medlemmerne få mulighed for at stille spørgsmål omkring deres virke.

Endelig program foreligger 14 dage før mødets afholdelse.