Anbragte børn har overraskende stort behov for støtte i skolen
Tidspunkt: 25 januar, 2018
Arrangør: VIVE

Anbragte børn har overraskende stort behov for støtte i skole

Mange anbragte børn og unge har meget dårligere forudsætninger for læring end deres jævnaldrende kammerater. Det er en af årsagerne til, at de ofte er fagligt bagud. Men de kan blive bedre i skolen, hvis de både får støtte til at udvikle deres kognitive færdigheder og får hjælp til det faglige. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE.

 

Forskningsprojektet ”Skolestøtte til børn i familiepleje” har afprøvet to forskellige former for skolestøtte til børn og unge, der er anbragt hos en plejefamilie. I den forbindelse er de anbragte børns faglige og kognitive kompetencer blevet testet, og det viser sig, at de har langt større udfordringer i skolen, end forskerne bag projektet forventede.

”Tidligere undersøgelser viser, at mange anbragte børn og unge klarer sig markant dårligere i skolen. Men vi er blevet overraskede over, hvor store udfordringer de faktisk har, særligt eftersom børnene i undersøgelsen ikke kommer fra specialskoler, men alle går i den almindelige folkeskole. Ikke alene er de i gennemsnit bagud fagligt, mange har også store kognitive udfordringer, der påvirker deres indlæring. De har for eksempel koncentrationsbesvær og lavere IQ end gennemsnittet,” forklarer ph.d.-studerende Misja Eiberg, der er leder af projektet.

Undersøgelsen viser også, at mange af de voksne omkring anbragte børn ofte ikke kender omfanget af barnets vanskeligheder eller hvilke konkrete udfordringer, de har.

Positiv kognitiv udvikling
Forskerne afprøvede to indsatser: En hvor man understøttede plejeforældrene i at læse lektier med barnet, og en hvor et team af bl.a. lærere, plejeforældre og en psykolog arbejder sammen for at støtte barnet.

Støtten til plejeforældrene viste ingen effekt i forhold til en kontrolgruppe. Det kan hænge sammen med, at implementeringen ikke har været lige succesfuld i alle familier, men det kan også skyldes, at mange af børnene har haft alvorlige skolevanskeligheder, der ikke tilstrækkeligt kunne overkommes gennem sådan en type indsats alene.

Den teambaserede indsats har derimod vist positive effekter på børnenes kognitive udvikling, bl.a. deres IQ. Børnenes læseevner har også fået et mindre løft. Og selv om man godt kunne ønske sig større effekter af indsatserne, så er resultatet vigtigt, vurderer Misja Eiberg:

”Undersøgelsen viser, at man – selv med relativt små indsatser – kan udvikle anbragte børns kognitive færdigheder. Sådanne færdigheder er selve fundamentet for, at børnene kan lære og udvikle sig, så de er afgørende at få styrket,” forklarer hun.

Faglighed bygges ovenpå
Netop de kognitive udfordringer gør, at anbragte børn kan have svært ved at lære. Derfor er det vigtigt, at faglige indsatser bygger oven på kognitiv udvikling.

”Det kan være svært at få et fagligt udbytte ud af fx ekstra matematiktræning, hvis man har vanskeligt ved at udtænke problemløsningsstrategier eller ikke kan danne sig overblik over delelementerne i en opgave. Udvikling af faglige kompetencer forudsætter et ordentligt kognitivt fundament for indlæringen – men mange af de anbragte børn er udfordret på dette område. Men hvis man tilrettelægger den skolestøttende indsats, så den styrker begge dele, så tyder det på, at vi kan gøre en forskel,” forklarer Misja Eiberg.

20 procent over gennemsnittet
Misja Eiberg understreger også, at det ikke er alle anbragte børn og unge, der er bagud i skolen. Faktisk ligger omkring 20 procent af børnene i undersøgelsen over gennemsnittet på forskellige parametre, og langt størstedelen af børnene drømmer om at få en uddannelse.

Undersøgelsen er finansieret af Børne- og Socialministeriet.

Download rapporterne fra undersøgelsen
Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport I. Et effektstudie
Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport II. Et implementeringsstudie af LUKoP-modellen
Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport III. En manual til LUKoP-modellen
Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport IV. Et implementeringsstudie af ’Forældre som lektiehjælpere’
Appendiks. Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport I. Et effektstudie