– et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet med
Tidspunkt: 25 september, 2020

Børnesagsbarometret er en årlig undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Den anden rapport for Børnesagsbarometret er nu tilgængelig på vores hjemmeside.

Den børnefaglige undersøgelse

Børnesagsbarometret 2020 viser blandt andet, at kommunerne lever op til reglerne om at lave en børnefaglig undersøgelse i 71 procent af de sager, vi har gennemgået. Det betyder, at kommunerne i disse sager har lavet en børnefaglig undersøgelse eller opdatering, som handler om de aktuelle forhold, eller at der har været en lovlig grund til, at de ikke har gjort det.

I 29 procent af sagerne i Børnesagsbarometret 2020 har kommunerne dermed ikke levet op til reglerne om at lave en børnefaglig undersøgelse. Den børnefaglige undersøgelse er en del af den faglige udredning og har til formål at afdække barnets eller den unges og familiens forhold. Det skal danne grundlag for at vurdere, hvilken støtte der er behov for.

Børnesamtalen

Sagsbehandleren skal tale med barnet, inden kommunen træffer afgørelse om en indsats. Børnesamtalen skal sikre, at barnet ved, hvilken afgørelse kommunen har tænkt sig at træffe, og at barnet har mulighed for at udtale sig. I 55 procent af de sager, vi har gennemgået, har kommunerne overholdt reglerne om børnesamtalen. Her har kommunerne haft en samtale med barnet, inden de har truffet en afgørelse, hvor de har talt om den konkrete foranstaltning. Eller barnets modenhed eller sagens karakter har begrundet, at kommunen har været fravalgt samtalen.

Det betyder, at kommunerne i 45 procent af sagerne i Børnesagsbarometret 2020 ikke har overholdt kravet om børnesamtalen.

Handleplanen

I 79 procent af sagerne har kommunerne udarbejdet en handleplan for den aktuelle foranstaltning.  I 98 procent af disse sager angiver handleplanen hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet; det er et krav efter loven.

I én procent af sagerne i Børnesagsbarometret 2020 har kommunerne haft en lovlig grund til ikke at lave en handleplan. Det betyder, at kommunerne i 20 procent af sagerne ikke har udarbejdet en handleplan for den aktuelle foranstaltning, selv om de burde.

Læs undersøgelsen her