Netværksgrupper i Plejefamiliernes Landsforening
Tidspunkt: 05 september, 2018 23:01
Arrangør: PLF og netværksgrupper

Formål med netværksgrupper i Plejefamiliernes Landsforening

 1. Det er et mål I PLF, at der oprettes landsdækkende netværksgrupper for alle medlemmer af PLF.
 2. Formålet med grupperne er, at det skal være muligt at møde gode kollegaer og få faglig sparring!
 3. Faglig sparring fordi vi vil sikre fagligheden og kvaliteten i anbringelserne
 4. Dygtiggøre medlemmer gennem kurser, møder og temadage.
 5. Fremme det lokale samarbejde mellem plejefamilier og de enkelte kommuner, f.eks. gennem
 6. videreuddannelse.
 7. Støtte lokale initiativer der fremmer plejefamiliernes anseelse
 8. Iværksætte initiativer der fremmer dannelse af netværksgrupper for plejefamilier
 9. Iværksætte initiativer der fremmer dannelse af netværksgrupper for plejebørn
 10. Yde økonomisk støtte til lokale initiativer, der forfølger foreningens formål
 11. Støtte sociale relationer medlemmerne imellem

Bor du i et område uden en netværksgruppe - eller er I en gruppe som gerne vil sætte jeres Netværksgruppe på landkortet, så lad os det vide. Vi vil gerne hjælpe med at I lige neteop jeres område også får en netværksgruppe som har sociale relationer medlemmerne imellem hinanden.

 

Du kan kontakte;

Jannie Frimodt Kruse på 40623811 eller på jkf@plejefamilierne.dk

Maja Oxholm på 28781711 eller på mox@plejefamilierne.dk

 

Men venlig hilsen

Plejefamiliernes Landsforening