Møde med ledelsen i Slagelse kommune
Tidspunkt: 11 december, 2019

Kære medlemmer,

Formand for PLF Thomas Vorre har haft møde med ledelsen i Slagelse kommune. Mødet var meget konstruktivt og ledelsen måtte erkende, at de nok havde været lidt uheldige med deres kommunikation. Jeg anbefalede, at kommunen burde tage hvert barn i betragtning og tage en faglig vurdering af den enkelte opgave. I bund og grund er den gennemsnits model som Slagelse kommune har valgt en rigtig fin og udgiftsneutral model.

Jeg har desuden ved mødet anbefalet dem en række tiltag som vil kunne bringe kvaliteten endnu højere op i forhold til deres behov for at holde på og skaffe nye plejefamilier.

Slagelse vil forsøge at kommunikere tydeligere og bedre ud til sine plejefamilier. Jeg oplevede, at kommunen vil afvente og senere bede sine plejefamilier om at tage beslutning om man vil på den nye eller blive på den gamle model.

I må gerne dele opslaget til andre plejefamilier som måske endnu ikke er medlem af PLF.