Vi overvejer at sagsøge for at få prøvet spørgsmålet om lønmodtager/selvstændig
Tidspunkt: 22 juni, 2021

PLF’s formand og næstformand har holdt møde med KL i maj. Parterne er enige om en del, men spørgsmål om plejefamiliernes status som selvstændige eller lønmodtagere skiller dem stadig ad.

Thomas Vorre mener, at argumenterne for, at plejefamilierne er lønmodtagere, er stærke.

Der er en positiv dialog mellem KL og PLF. Det kom frem på et møde den 27. maj. Der var enighed om en del. Blandt andet, at det er problematisk med en kommende rekrutteringskampagne for at rekruttere flere plejefamilier, når plejefamiliereformen er udskudt til 2025.

-  KL er enige i, at vi hurtigt skal i gang med at drøfte den kommende plejefamiliereform. KL anerkender også, at vi skal have rettigheder og bedre forhold og vilkår. De var faktisk rystet over at høre, at næsten 20 procent af PLF’s medlemmer har en sag med kommunen, siger PLF’s formand Thomas Vorre.

-  Jeg fik også mandat til at skrive til ministeren på vegne af PLF og KL, at både PLF og KL har behov for, at ministeriet kommer med en køreplan omkring udvikling af en plejefamiliereform, da denne reform skal igangsættes forud for en større rekrutteringskampagne. 

- I øvrigt har vi fået opbakning fra flere partier til, at PLF naturligvis skal være med i den arbejdsgruppe, der skal nedsættes til at arbejde med plejefamiliereformen.

I er selvstændige

Til gengæld er uenigheden om plejefamiliernes status stadig stor. KL mener, at plejefamilierne skal betragtes som selvstændige. Og de støtter sig til en 3F-dom fra Aalborg fra sidste år, hvor det blev slået fast, at plejefamilier er selvstændige.

- Men vi overvejer i øjeblikket – og det fortalte vi også KL – at prøve en sag igen med nye argumenter, siger Thomas Vorre.

-  Den instruktionsbeføjelse, som kommunerne har, er endnu mere udvidet end en normalt ansat har. Og det er et af de meget vægtige argumenter for, at vi er lønmodtagere. De er ikke glade for en ny sag, men jeg mener jo ikke, at KL kan frasige sig deres ledelsesansvar. KL har ansvar for at passe på børnene og dermed også på at passe på os som plejefamilier.