Introduktionskursus til mentorfunktionen
Tidspunkt: 16 august, 2021
Sted: Min A-kasse, Nørre allé 11, 7000 Fredericia (Store mødelokale

Hvordan bliver jeg en god mentor?

 

Mandag 4.oktober og mandag 1.november

Alholder PLF Introduktionskursus til mentorfunktionen

Begge dage kl. 9-15

 

Kursusindhold:

Mentorrollen og opgaverne:

Introduktion til mentorbegrebet og de grundlæggende og vigtige elementer i mentorarbejdet. Hvad er en god mentor? Hvad er min opgave som mentor og hvornår skal jeg ”sende bolden videre”.

Fokus på relationen – god aktiv lytning og feedback

En god relation mellem mentor og mentee er afgørende for at opgaven lykkes. Vi træner evnen til at være nærværende som god aktiv lytter samt i at give konstruktiv feedback.

Hvordan kommunikerer man som mentor på en både anerkendende, men også løsningsfokuseret måde?

Der vil være oplæg og træning i de grundlæggende redskaber, som er vigtige i rollen som mentor og lægger op til at deltagerne arbejder med redskaberne imellem de 2 kursusdage.

 

Kursusleder: Udviklingskonsulent og psykoterapeut William Husted. Har afholdt mentorkurser og -uddannelsesforløb for mentorer i mange år, samt kursusforløb for plejefamilier.

Efter gennemført forløb udleveres mentorbevis.

Holdstørrelse: Max 12-16 deltagere 

Information og tilmelding: Mentorkoordinator i PLF: Vera Perino, vpe@forbundet.dk

Sted:  Min A-kasse, Nørre allé 11, 7000 Fredericia (Store mødelokale)

 

Opfølgningsdage:  Mentorerne vil 1 gang årligt blive tilbudt opfølgningsdage med erfaringsopsamling og supplerende mentor-værktøjer som fx coaching, spørgeteknikker, sparringsredskaber, o.l.