Mentorordning: et nyt tiltag i PLF
Tidspunkt: 16 august, 2021

Mentorordning: et nyt tiltag i PLF 

 

Formålet med mentorordning: 

I hverdagen kan PLF’s medlemmer føle, at man som plejefamilie står alene med ens arbejdsopgave og alle de udfordringer og problemstillinger, der kan følge med. 

Vi oplever, at det er især nye plejefamilier eller plejefamilier med nye opgaver, som fx efterværn, der føler et behov for sparring og hjælp. 

Mentorordningen skal kunne give medlemmerne mulighed for finde støtte og sparring i vores fagorganisation når det drejer sig om problemstillinger i arbejdet, der kan være svær at tage hånd om eller få overblik over. 

I mentorordning skal medlemmerne kunne have gavn af hinandens erfaringer og viden og dermed føle, at de kan få hjælp til almindelige problemstillinger, som fx når man er nyopstartet som plejefamilie eller bevæger sig i et nyt område i sit arbejde fx hele efterværnsproblematik. 

 

Mentorordning er ikke sagsbehandling. 

En mentor er et frivilligt medlem i PLF, der ønsker at kunne understøtte og hjælpe en kollega og fungere som en ven, der kan være undrende og kritisk og kan bidrage med erfaring og konkret viden. 

 

Hvem kan blive mentor: 

I PLF har en mentor mindst 5 års erfaring med at være plejeforældre. 

En mentors vigtigste egenskaber er at lytte, være åben og nysgerrig og bringe sin viden og erfaringer i spil uden at det dominerer. 

Som mentor skal man være villige at følge PLF’s kompetencegivende grundkursus og 1. årlig temaformiddag. 

Når du vælger at søge ind i PLF’s mentorordning som mentor og du er interesseret i at høre mere om det, vil vi bede dig om at kontakte mentorkoordinator hvor du kan fortælle lidt om dig selv og også skriver om de områder inden for  

 

Din rolle som mentor: 

Som mentor skal du forstå dig som en fortrolig og kritisk ven i arbejdslivet. Du er hverken chef, familie eller kollega, men en samtalepartner, som gennem åben dialog giver mulighed for at skabe rum til refleksion og grobund til udvikling og problemløsning. Det er vigtigt at kunne justere tempoet i samtalen, holde pauser og give plads til eftertænksomhed. 

Et mentorforløb kan se meget forskellige ud, fra et kortere samtale til et forløb. 

Dog varer et forløb ikke længere end et år. 

 

Hvordan matcher vi henvendelser: 

Medlemmer henvender sig til mentorordning ved at henvende sig til mentorkoordinator Vera Perino enten ved at sende en mail eller en besked. 

Mentorkoordinator eller mentorteamet finder et match ud fra henvendelsen og formidler kontakten. 

Derefter kan man sige ja eller nej til forløbet. Der vil altid være mulighed for et nyt match. 

 

Kompetencegivende grundkursus 

For dig der er interesseret i at være mentor med i PLF’s mentorordning er det forpligtende at du deltager i vores kompetencegivende grundkursus, som bliver lavet i samarbejde med UC Syd. 

Kursusleder er William Husted som er udviklingskonsulent og psykoterapeut og som har afholdt både kurser for plejefamilier og stået for mentoruddannelsen i UC SYD. 

På kurset gives der en introduktion til mentorbegrebet og de grundlæggende og vigtige elementer i mentorarbejde. 

 

Vores første kursus afholdes i Fredericia i Nørre Alle 11, den 4.10 og den 1.11 og er gratis for medlemmer.  

 

Netværksgrupper for dig som melder sig som mentor: 

I PLF vil der være mulighed for at udveksle erfaringer og reflektere over mentoropgaven med andre mentor i en netværksgruppe eller på PLFs kompetencegivende workshops med fokus på selvvalgte tema. 

 

Et mentorforløb: 

I PLF’s mentorprogram er en mentors rolle neutral, understøttende, hvor kollegaens ønsker og understøtte processen i selv at kunne finde en vej, en løsning. 

Det er den henvendende part, altså den kollega, der henvender sig til mentorordningen, der har ansvaret for at møderne bliver holdt og den udviklingsproces, der ønskes skal sættes i gang, at handle på det man har lært og de indsigter, der opstår i mødet med en mentor. 

Ved det første møde afstemmes forventninger, lærer hinanden at kende og tale om, hvad målet er. 

Et mentorforløb er et fortroligt anliggende, og det er vigtigt, at man har tillid til hinanden. Det er vigtigt, at man aftaler, hvor tit man vil mødes, hvordan kontakten er mellem møderne, og hvordan man gør, når et møde skal aflyses (mail, sms, telefon)  

Etiske spilleregler: Som mentor kan du stoppe samtalen om et emne, hvis du oplever, at fortrolighed, etik, eller kompetence er i fare for at blive brudt. 

Der er altid mulighed for at få supervision vedr. forløbet af PLF’s mentorteamet. 

Hvis man ikke ønsker at fortsætte med forløbet, skal mentoren først orienteres og derefter PLF’s mentorkoordinator/team. 

 

Hvordan henvender man sig til mentorordningen i PLF. 

Alle henvendelser vedr. mentorordningen skal være direkte til PLF’s mentorkoordinator Vera Perino enten på vpe@forbundet.dk eller send en besked til 51532247.