Når unge bytter sex
Tidspunkt: 20 august, 2021

Når unge bytter sex

 

LivaUnge vil i samarbejde med PLF i efteråret sætte fokus på unge og bytte og salg af sex.

 

LivaUnge får jævnligt henvendelser fra plejeforældre, der er rådvilde i forbindelse med deres teenagere og deres seksuelle adfærd. Nu sættes der fokus på problemet.

Salg og bytte af sex og intimitet blandt unge er et fænomen, der i de senere år har fået stadig større fokus. I fagsprog kaldes det gråzoneprostitution, mens de unge selv ikke ser det som prostitution.

Faktum er, at mange af de unge, der ender i den type af seksuelle relationer, får ar på sjælen og ender med senskader, som kan være alt fra både fysisk og psykisk uro til overdrevet forbrug af rusmidler, cutting, tankemylder og følelsen af skyld og skam.

 

Socialt udsatte unge er overrepræsenteret

Et igangværende forskningsprojekt i sugardating kom i marts ud med de første resultater. Ikke overraskende så ses der en overrepræsentation af unge, der har prøvet at bytte eller sælge sex, blandt socialt udsatte unge.

Her nævnes blandt andet anbragte unge og unge, der har modtaget kommunale foranstaltninger, unge med psykiatriske diagnoser, unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, unge med udpræget brug af rusmidler, unge med LGBT-baggrund.
Det ses også at denne form for byttehandel både finder sted blandt unge kvinder og unge mænd.

 

Få hjælp hos LivaUnge
Fænomenet er velkendt både på opholdssteder og blandt plejefamilier. Mange ved eller har mistanke om, at deres unge indgår i denne type af relationer, men de efterlyser mere viden på området. Hvordan tager man ”den svære samtale”? Hvor går grænsen for, hvad man som omsorgsperson kan blande sig i?

Hos LivaUnge, som er en del af Liva- forening mod skadevirkninger fra prostitution, har vi i årevis rådgivet, støttet og hjulpet unge og deres pårørende i forbindelse med skadevirkninger fra prostitution samt senskader fra seksuelle overgreb og/eller vold.

Foreningen får jævnligt henvendelser fra plejeforældre, der er rådvilde i forbindelse med deres teenagere og deres seksuelle adfærd.

 

Temadage om unge og seksuelle grænser
LivaUnge vil i efteråret sætte fokus på unge og bytte og salg af sex i samarbejde med PLF. Dette vil vi blandt andet gøre ved at udbyde temadage om unge og seksuelle grænser. Temadagene udbydes på Landsforeningens hjemmeside.