Må kommunen eller tilsynet spørge ind til mit sexliv?
Tidspunkt: 24 oktober, 2021
Er dit sexliv en privat sag, eller må kommunen spørge om det?Foto:shutterstock

 

Du får her 3 nye spørgsmål og svar. Ud over sexliv spørger vi også, om kommunen må nægte at lave referater eller notater vedrørende møder. Og om tilsynet må forlange en status på dine bankkonti.

 

 

 

Må kommunen eller tilsynet spørge ind til mit sexliv?

Ja, kommune og tilsyn må som udgangspunkt spørge om hvad som helst, da vi har et kontraktmæssigt forhold.

 

Noget andet er, om kommunen og tilsynet viser sig som en god samarbejdspartner, der har respekt og etik på plads. Det er desværre ikke ukendt, at plejefamilier oplever, at deres grænser overskrides af både tilsyn og kommuner.

 

Det er plejefamiliens egen opgave på en ordentlig og rolig måde at gøre opmærksom på, at det ikke er de forventninger, man har til et professionelt samarbejde. Og helst på skrift, så alle ved, hvad der er sagt.

 

Må kommunen nægte at lave referater eller notater vedrørende møder?

Som udgangspunkt er svaret nej. Kommunen kan ikke nægte at lave notat. Kommunen er omfattet af notatpligt jævnfør Offentlighedsloven §13.

 

Det er dog et vurderingsmæssigt aspekt, da man som udgangspunkt kun har notatpligt, hvis der er nye oplysninger, eller oplysninger som belyser sagen yderligere, eller oplysninger som er til brug for afgørelser.

 

Notatpligt hænger også sammen med god forvaltningsskik, som er en række ikke lovmæssigt bestemte retningslinjer, som man skal følge link til god forvaltningsskik, findes her: 

https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/notatpligt/#cp-title

 

 

Må tilsynet forlange en status på mine bankkonti?

Nej, socialtilsynet bør ikke spørge om at se status på ens konti etc. Deres opgave er beskreven i Socialtilsynets bekendtgørelse §12 og er nærmere beskreven her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1633

Tilsynet skal således blot føre et overordnet tilsyn og bør respektere, at der i en plejefamilie er tale om "privatpersoners Økonomi", som det er formuleret i linket.