Hvordan holder vi fokus på os selv
Tidspunkt: 29 oktober, 2021 10:00
Sted: Løjt Forsamlingshus, Løjt Nørregade 1, 6200 Aabenraa
Byline: PLF/MLI Projekt Netværket

Projekt Netværket har inviteret PLF medlemmer til deres tema dag

 

Hvordan holder vi fokus på os selv, hvordan holder vi balancen i en travl hverdag, hvor vi bruger os selv så meget som redskab ind i de relationer, som vi agerer i. Det være sig både i relation til sagsbehandler, børn og bioforældre. 
Vi skal have opmærksomheden rettet mod balance i livet, balance i vores tanker. For hvad siger vores indre stemme os. Hvordan taler vi til os selv. Hvad er det vi gerne vil lære vores børn. Og hvad er det vi gerne vil sende ud.
 
Vi vil under oplægget, som jeg lægger vægt på, bliver et oplæg med aktiv deltagelse fra plejefamilierne, have drøftelser i plenum og drøftelser i grupper. 
 
Formålet er også at I får konkrete redskaber med hjem til brug nu og her. Vi vil kunne tage eksempler op fra jeres hverdag og spejle eksemplerne i oplæggets emner.  
 
Vi glæder os til at byde velkommen til underviser er Marianne Helleskov fra Mellemmennesker
Denne gang ´in real life´, vi har tidligere haft online besøg af Marianne under coronaen. 
Her kan du læse mere:  Om Marianne
 
Projekt Netværket har løbende tilbudt temadage for plejefamilier i Sønderjylland, da det er her vi har haft netværksgrupperne. 
 
Tilmelding til temadagen sker ved at du sender en mail til mli@forbundet.dk eller en SMS til 23952500 
 
Der er kaffe/te/vand og frugt på bordene, der serveres en sandwich til frokost, hvorefter vi afslutter dagen. 
 
 
Mange hilsner
Marianne List
 
Projektleder
 
PROJEKT NETVÆRKET
 
23952500
projekt-netvaerket.dk