I dag har FH´s grænsenævn afgjort grænsesagen
Tidspunkt: 25 august, 2021

Thomas Vorre, formand Plejefamiliernes Lansdforening

I dag har FH´s grænsenævn afgjort, at PLF ikke kan være en del af FH via Serviceforbundet.

 

Det er Socialpædagogerne (SL), der har rejst en sag i grænsenævnet, fordi de mener, at plejefamilier hører til i SL, og det ønsker vi ikke i PLF.

 

Vi er noget forbavsede over afgørelsen, og forstår ikke, at der ikke er plads til både os og Socialpædagogerne i FH. 😞

 

Vi har eksisteret som faglig sammenslutning for plejefamilier siden 1974. I 2019 besluttede PLF’s medlemmer, at PLF skulle blive en selvstændig fagforening. Vi ønskede fra starten at være en del af FH og at fortsætte kampen for en overenskomst for alle plejefamilier. Vi ville ikke være en gul fagforening. Derfor søgte vi optagelse i Serviceforbundet.

 

Vi har været meget glade for at være medlem af Serviceforbundet, som har bistået os i forhandlingerne med Socialpædagogernes Landsforening. 👍

 

PLF har en bredere pallette for rådgivning, og den er langt større end Socialpædagogernes, og vores viden dybere, da vi selv er plejefamilier. Blandt andet hjælper vi plejefamilier med børnesager, fordi vi ved, at det er der behov for.

 

Vi har faktisk i 1981-1989 været i et tæt samarbejde med SL, men de smed os ud. Dengang var der en klar aftale om, at det var os, der organiserede plejefamilierne, men siden skrev SL plejefamilier ind i deres love.

 

Vores medlemstal vokser stødt, mens SL’s medlemstal for plejefamilier falder. PLF har i dag 760 medlemmer.

 

I forbindelse med forhandlinger med Socialpædagogerne har PLF har tilbudt flere modeller for samarbejde, som Socialpædagogerne blankt har afvist.

 

Det tegner ikke godt for et fremtidigt samarbejde. Det er tydeligt, at Socialpædagogerne bare vil have vores medlemmer, men ikke vil støtte op om vores forening og vores arbejde for plejefamilier og plejebørnene.

Et samarbejde mellem de 2 organisationer ville ellers være vigtigt, når der skal kæmpes for en overenskomst for plejefamilier og for at få flere plejefamilier i Danmark, hvor der er stor mangel på plejefamilier.

 

Vi må klare os udenfor FH, men vores kamp fortsætter ufortrødent for at skaffe bedre vilkår for landets plejefamilier.

 

👉 Vi vil nu fortsætte som en selvstændig fagforening. Du kan regne med at få de samme tilbud som hidtil:

👉 Vi vil fortsætte med at kæmpe for en overenskomst for plejefamilier.

👉 Vi har kæmpet for at få oprettet en uddannelse for plejefamilier. Det har vi fået, og uddannelsen vil vi fortsat arbejde for at forbedre og udbrede.

👉 Vi vil fortsætte med at være høringspart og have tæt kontakt til politikere på det sociale område.

👉 Vi vil fortsætte med at hjælpe plejefamilierne med forhandlinger med kommunen og med børnesager.

👉 Vi vil fortsætte med at arbejde for bedre vilkår for anbragte børn.

👉 Vi vil fortsat tilbyde plejefamilierne netværk, kurser og information.

 

Vi vil kort sagt fortsætte som fagforening for dig og alle andre plejefamilier, men nu ikke længere som en del af FH. Vi vil dog fortsat meget gerne være en del af FH, så bliver det muligt på et tidspunkt, er vi klar.

 

For os i PLF betyder denne sag, at vi nu rykker tættere sammen. Jeg er blevet kontaktet af mange medlemmer, som er bekymret for, om de kan blive tvunget over i SL, men det kommer naturligvis aldrig til at ske. Vi fortsætter som selvstændig fagforening, men vil desværre ikke længere være medlem af Serviceforbundet og FH. Vi skal nu finde ud af, hvordan en udmeldelse skal foregå.

 

Socialpædagogerne vil efter FH dom forsøge at kontakte PLF’s fagforeningsmedlemmer og tilbyde dem gratis medlemskab af SL. Med andre ord vil SL endnu engang gå på strandhugst blandt vores medlemmer som de gjorde i 1990. Bliver du uopfordret kontaktet af SL, skal du melde det til os.

 

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål om kontakt fra SL, grænsesagen eller vores fortsatte arbejde.

 

Venlig hilsen

 

Thomas Vorre

Formand for PLF

Telefon 24 43 12 11